Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Một 31st, 2020

TỪ BIẾM HOẠ TRƯỚC 1917, VIẾT LẠI ĐỂ GHI NHỚ

Posted by Trần Xuân An trên 31.01.2020

hidden hit counter

.
        
TỪ BIẾM HOẠ TRƯỚC 1917,
VIẾT LẠI ĐỂ GHI NHỚ
Trần Xuân An

Nga sa hoàng điều đình với Trung Hoa, giúp Pháp
kí Hiệp ước Thiên Tân, Pháp nuốt trọn Đại Nam *
Nga Staline uỷ nhiệm Tàu giúp Việt Minh đuổi Pháp
Việt Nam trong ý hệ đỏ, Nga là trung tâm

bạn tôi ơi, lịch sử vòng vèo, bẻ ngoặt
Nga sa hoàng
Nga cộng sản
Nga tư sản cộng hoà
Tàu xâm lược, cả khi bị xẻo thịt da
rồi đồng chí đồng thời xâm lược…
sao người Việt chửi nhau, không hoà giải được?
lại ngợi ca những cường quốc gần, xa?

T.X.A.
31-01-2020
(Mùng 7 Tết Canh Tí HB20)
……………..

(*) Dưới bài Lời thưa ngỏ của tiểu thuyết “Mùa hè bên sông” (1997, 2003), tôi đã chú thích:
Nước Nga sa hoàng (trước Cách mạng Tháng mười Nga 1917, thuộc cánh thực dân xâm lược) đứng ra điều đình để chấm dứt cuộc chiến tranh Pháp – Hoa (1883 – 1885), và hai nước ấy tiến tới kí hiệp ước Thiên Tân (11.05.1884, 04.04.1885. 09.06.1885), khiến thế trận “toạ sơn quan song hổ đấu” của triều đình Huế (do Nguyễn Văn Tường – Tôn Thất Thuyết chủ trương tác động) bị phá vỡ. (Trong sự kiện này, còn có vai trò một người Đức tên Đê-tring [Détring]). Xem: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, chính biên, tập 36, bản dịch Tổ Phiên dịch Viện Sử học, Nxb. KHXH., 1976, tr. 174.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2511443595796243/

Ảnh chụp biếm hoạ của Henri Meyer, 1898: Hàng ngồi, từ trái sang: Anh, Đức, Nga, Nhật; hàng đứng, từ trái sang: Hoa, Pháp. Hoạ sĩ Pháp thể hiện sự thiên vị đối với Nga và Pháp (đồng minh bấy giờ). – Wikipedia – Google search
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/b2e9eb07-2c88-4de8-b30f-55dd5b592903.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »