Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Một 25th, 2020

CÂU ĐỐI TẾT CANH TÍ 2020

Posted by Trần Xuân An trên 25.01.2020

hidden hit counter

.
        
CÂU ĐỐI TẾT CANH TÍ 2020
Trần Xuân An

Chuột thấu thị, dân gian gọi thành thiêng,
lại chào Tết con thiêng,
LỒNG LUẬT PHÁP VĂN MINH,
TỰ CHỦ TỰ DO,
CHUỘT VUNG BÚT KHÔNG THÈM CHUI LỦI

.
Heo sinh sôi, nghệ nhân nhìn ra mắn,
còn hẹn Xuân loài mắn,
BỤNG ÂM DƯƠNG BIỆN CHỨNG,
TƯƠNG SINH TƯƠNG KHẮC,
HEO PHÓNG CỌ VẪN ƯỚC TRƯNG BÀY

T.X.A.
sáng sớm Mùng một Tết Canh Tí HB20
(25-01-2020)

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2506496216290981/

Tranh Tết làng Đông Hồ, Google search

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/54d9d57f-b4fe-466e-bbba-09a2b9bb2a73.jpeg
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/ef7c2bb7-691e-4225-9ab1-874741f7bb11.jpeg
.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »