Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Một 20th, 2020

TÔI LÀM THƠ TÌNH CHO TUỔI HAI MƯƠI

Posted by Trần Xuân An trên 20.01.2020

hidden hit counter

.
        
TÔI LÀM THƠ TÌNH CHO TUỔI HAI MƯƠI
Trần Xuân An

mười năm của tuổi hai mươi đâu phải cả đời người
nhưng đến bạc phơ vẫn còn xanh, thi thoảng
làm ông đạo tình, sông sâu trút lòng đến cạn! *
nhưng tôn-giáo-yêu-đương *
là tiếng chim xanh
hát cho bao lứa mùa xanh

thơ tôi là cánh chim xanh giao liên tình
giữa tôi và em, mùa xanh độ ấy
như muôn thuở làm chim xanh cho muôn đời
là thơ ca, trong đấy
có môi hôn trao lại
tươi hồng trái ngọt triệu mùa xanh

từng cánh chim xanh ngậm từng nụ hôn hồng
từ lồng ngực tôi, từ trái tim em, bay đi bay đến
lẩn khuất vào mùa tuổi xanh
lơ đễnh, quên chúng mình không chỉ chúng mình
tôi viết thay những em, những anh
muôn hướng. Thơ yêu đương cho mọi tình duyên

ngữ “tuổi hai mươi” cũng ước lệ như “trăm năm”
đó là mươi năm yêu đương, chưa thành chồng vợ
nhưng mười bảy đã tình thơ
sáu mươi còn tuổi nhớ
tôi trữ tình công dân
tôi cũng ông đạo tình.

T.X.A.
07:45-10:12, 20-01-2020
…………….

(*) Bài thơ “Ông Đạo Tình” của Trần Xuân An, trong tập thơ “Tuổi nhớ”, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ, 12-2016:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1776183402655603/
Tôn giáo Yêu đương đồng nghĩa với Đạo Tình, có nghĩa là “tôn giáo” của các nhà thơ chuyên làm thơ tình.

.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2502663080007628/
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/9226ab26-b93c-4c3d-8a08-f4fd469ca721.jpeg

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »

Bảo tàng Lịch sử quốc gia – TS. Bùi Thị Thu Phương: NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)

Posted by Trần Xuân An trên 20.01.2020

hidden hit counter

.
        
ĐỀN THỜ VÀ LĂNG MỘ KỲ VỸ QUẬN CÔNG NGUYỄN VĂN TƯỜNG (QUẢNG TRỊ)
TS. Bùi Thị Thu Phương (Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3096/71196/djen-tho-va-lang-mo-ky-vy-quan-cong-nguyen-van-tuong-quang-tri.html
Đăng tại website BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA, ngày & giờ:
12/11/2019 09:08
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/77a1aa6a-30bf-42a8-852c-e2a139814864.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »