Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Một 17th, 2020

TÁI BÚT CỦA MỘT BÀI THƠ THỜI SỰ, LOẠI THƠ ÍT KHI LÀM

Posted by Trần Xuân An trên 17.01.2020

hidden hit counter

.
        
TÁI BÚT CỦA MỘT BÀI THƠ THỜI SỰ,
LOẠI THƠ ÍT KHI LÀM
Trần Xuân An

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/0d6acdc1-6f4b-440b-bfeb-ba6c7ad7052d.jpeg
.
cho dù bị cưỡng chiếm trang báo,
        cấm cày trang sách
Nhân văn – Giai phẩm cũng chỉ thét thầm
        bằng chữ thôi
nhưng Đồng Tâm, dẫu biết
        ông đến cháu
        phải tù, phải chết
bom xăng, dao phóng thô sơ,
        cũng vì làng, vì đất nghìn đời

thôi chê trách một thời
        Tiền chiến thoát li hiện thực
bảy đoá đỏ vàng lam Chiến tranh Lạnh
        cũng viết rồi
đất báo chí
        công hữu,
        ruộng nhà xuất bản, phát hành
        công hữu
cho phím bút tôi cày cấy với,
        lúa thật nửa vời!

đất làng Đồng Tâm
vẫn là đất toàn dân – công hữu
nhưng quyền sử dụng đất ở đó
nổ bùng trận đạn xác người
đất những “Tắt đèn”, “Bước đường cùng” *
thời hiện tại
Nhân văn – Giai phẩm
thời hiện tại
đã thành đất-mạng-đám-mây
sẽ thành đất-sách-báo-giấy
– quyền bảo lưu trên sách báo giấy ở đời!
đã hiện thực tận cùng đỏ vàng lam bảy đoá
tôi làm thơ yêu đương như thuở hai mươi.

T.X.A.
16 & 18-01-2020
………………..

(*) Tiểu thuyết “Tắt đèn” (xb. 1937) của Ngô Tất Tố và “Bước đường cùng” (xb. 1938) của Nguyễn Công Hoan.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2499499156990687/
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/ce2a7bb4-256a-4adf-a940-e6b5a3edd672.jpeg
.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »