Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Một 8th, 2020

Hoà giải dân tộc, không hề chống Đảng & Nhà nước Ba Đoá Đỏ

Posted by Trần Xuân An trên 08.01.2020

hidden hit counter

.
        

Tôi đã công khai viết rõ, từ lâu, ít ra là từ khi tham gia Facebook, 06-03-2014:
Tôi không chống Đảng & Nhà nước Ba Đoá Đỏ hiện hành. Tôi chỉ lí giải nguyên nhân NỘI CHIẾN 1945-1975, trong Chiến tranh Lạnh 1945-1991: VỆ TINH ĐỎ & LỆ THUỘC VÀNG, nhưng đúc kết thành Bảy Đoá ĐỎ VÀNG LAM (chống ngoại xâm hai Khối)
T.X.A.
08-01-2020 HB20

.

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/ceaee595-cf5e-4f6a-8217-fdb4f68c66c7.jpeg

.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »