Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Một 3rd, 2020

Năm cũ 2019 qua rồi, VIẾT NỐT BÀI THƠ VẤN NẠN LỊCH SỬ

Posted by Trần Xuân An trên 03.01.2020

hidden hit counter

.
        
https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/2d06ea40-b91c-4c92-8b10-9a4b1e2bce30.jpeg

(…) hoà giải
là thấy rõ nhà cầm quyền ba đoá đỏ
đã dân tộc, và giáo dân đã cắt dây Vatican
hai đoá vàng có ánh chuông giáo đường, quá khứ!
hai bông lam nở sáng lòng thành.

T.X.A.
31-12-2019
03-01-2020

https://txawriter.files.wordpress.com/2020/01/f1e38110-7a80-4b10-89e4-b086c5ce2f77.jpeg

VIẾT TIẾP BÀI THƠ VẤN NẠN LỊCH SỬ
Trần Xuân An

hoà giải
là hiểu Chúa – thợ mộc nghèo cứu nước
bị đổi khác nguyên bản mình do Constantine
Phật chặn xâm lăng
Kiền Liên ra trận, cứu kinh thành

hoà giải
là hiểu đỏ để giành độc lập
Bác vẫn tin gặp Mác cõi siêu linh (1)
cũng như cờ vàng Quốc gia chủ nghĩa
nhưng hồn Quốc tổ, đâu máu khác, lòng tanh

hoà giải
là hiểu Chúa không phải Vatican
Phật chính là Kinh Phật
Mác không phải Liên Xô hay Trung Quốc
chủ nghĩa Quốc gia là bốn nghìn năm sử xanh

hoà giải
là hiểu rằng không thể nào hoà giải
nếu trẻ không mở mắt bốn phương học hành
nếu già còn vọng ngoại
bên ngoài giật dây, bên trong bầy rối múa quanh

hoà giải
là hiểu rằng không thể nào hoà giải
nếu tôn giáo cứ mưu đồ chính trị
nếu chính trị cứ cờ quạt lãnh tụ ngoại cường
nếu nhân dân nhẹ dạ, mù quáng, phân tranh

hoà giải
là thấy rõ nhà cầm quyền ba đoá đỏ
đã dân tộc, và giáo dân đã cắt dây Vatican
hai đoá vàng có ánh chuông giáo đường, quá khứ!
hai bông lam nở sáng lòng thành

hoà giải
rốt cục chỉ phân giải, hiểu nhau, để sống
phe thắng nào cũng thu tóm nguồn lợi, chức quyền
hai gốc Châu Âu vẫn giương nhãn ngoại
còn đau quốc thể, còn mầm chiến tranh

hoà giải
rốt cùng ước mong các bên tự vấn
tự đặt tay lên ngực, cái tâm dân tộc còn không
tìm điểm giao, càng rõ thêm dị biệt
đồng nhất, thế gian sắt thép, không còn chúng sanh

hoà giải
khát vọng thời chiến tranh tràn sang hậu chiến
thời “cởi trói”, không ai cuồng tín tự trói lại mình
“Tổ quốc trên hết”, mọi ngoại lai tuỳ từng ngực phải
Pắc Bó là góc riêng, nếu cả Tổ quốc, Bác không đành! (2)

T.X.A.
31-12-2019
03 & 05-01-2020
……………

(1)Chú thích:
Marx lập ra Quốc tế Cộng sản
làm giáo hoàng Giáo hội Vô thần
T.X.A.

Trong những văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam có câu: “Đoàn kết với Liên Xô là HÒN ĐÁ TẢNG của Cách mạng Việt Nam”. Câu này dùng ẩn dụ trong Kinh Thánh (Ma-thi-ơ:16:18), lời Chúa Jesus dạy Phê-rô (Pierre) lập Giáo hội. Khi Quốc tế Cộng sản III giải thể (hai lần, 1943 & 1956), Liên Xô công khai làm vai trò đó. Chính Liên Xô là Toà thánh Giáo hội Vô thần, thay tổ chức Quốc tế Cộng sản. Tương tự, còn có câu “Liên Xô là THÀNH TRÌ của Cách mạng vô sản thế giới”.
(2) Hồ Chí Minh, “Pắc Bó hùng vĩ”.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2485309345076335/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2467825330158070/
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/04/txa_bay-7-doa-hoa-triet-su_25-6hb18.jpg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , | Leave a Comment »