Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Mười Hai 18th, 2019

NHÌN CHỮ KÍ MÌNH

Posted by Trần Xuân An trên 18.12.2019

hidden hit counter

.
        
NHÌN CHỮ KÍ MÌNH
Trần Xuân An

tì tay lên lan can cầu
nghe gió thổi, xanh tóc râu lại dần
như vượt lên dòng thời gian
thân tôi nghiêng bóng sóng lan tháng ngày

ngàn năm một thoáng phút giây
hồn xanh bãi nọ bờ này bến kia
chân trời như sách mở bìa
chữ kí tôi – chiếc cầu kìa – chính tôi!

mênh mông lòng hoá đất trời
vô cùng luôn cả tuổi đời trăm năm
chữ kí xanh, triện đỏ trầm
thành cầu với rớ ngang tầm mây bay

cảnh sông như rượu ngông say
nguôi hoà giải sử ướt dày máu xưa
chữ kí – dài chiếc cầu mưa
triện – vuông rớ nắng, xin thưa tặng đời.

T.X.A.
22:55, 14-12
& 17-12-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2468856366721633/

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/12/txa_04-10hb7_b.jpg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »