Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Mười Một 4th, 2019

Mấy câu thơ còn sót lại

Posted by Trần Xuân An trên 04.11.2019

hidden hit counter

.
        
.
1-11-1963 & NÓI VỚI MỘT BẠN FACEBOOK
Trần Xuân An

giáo đường thuần khiết nghe em
dính vào chính trị, buồn thêm nỗi đời!

T.X.A.
02-11-2019
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2426098880997382/

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/11/c7c49b7f-7a6f-407f-9375-ebf78ce30513.png

.
TÔI ĐỊNH NGHĨA TÔI
Trần Xuân An

tôi là dân của dân tộc
tôi là người của loài người
mãi mãi không ai trách hờn tác phẩm
kẻ yêu Tổ quốc, yêu Trái đất, bầu trời.

T.X.A.
04-11-2019
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2428007997473137/
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/11/e593f61b-ce3d-494a-a97d-0d1e35c8e4f4.jpeg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »