Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Mười 16th, 2019

Điều chỉnh nhan đề và bìa tập thơ LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH

Posted by Trần Xuân An trên 16.10.2019

hidden hit counter

.
        

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/10/bia-sach_47-bai-tho-1.jpg

.
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/10/1630-bai-1.jpg

.
LINK – XEM MỤC LỤC VÀ ĐỌC 47 BÀI THƠ

.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »