Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Chín 4th, 2019

Bài 12: … đường đã dài hơn trăm rưỡi năm…

Posted by Trần Xuân An trên 04.09.2019

hidden hit counter

.
          
.
ĐI ĐƯỜNG
Trần Xuân An

mỗi chặng mỗi trắng dần tay, mất nước
tìm đường đi
vượt sình lầy, sông biển, núi rừng
lạc bước
chui lối hầm, lòn cầu vượt…
thấy nẻo khôn, vực khốn phải từng
không có ngày nay, nếu không ngày trước

nhưng cuối cùng, đích đến đạt chưa?
đội ai trên đầu hay ngẩng cao, mắt ngước?
tạ ơn xương máu, lỗi lầm
giũ bỏ buộc ràng và tiếp bước
đường đã dài hơn trăm rưỡi năm
lịch sử đi từ Sơn Chà, thuở Pháp cướp, xa xăm
không có ngày nay, nếu không ngày trước

nhìn ra Biển Đông, bóng cờ Trung Quốc
cắm trên biển đảo, đau lòng
đầu chỉ đội trời, chân chỉ đạp đất –
          thành ngữ cha ông
còn là mơ ước
thuở giặc ngồi trên đầu, lịch sử xót xa không?
toàn vẹn chủ quyền, còn bị tước!
có những cúi lòn mãi thành xiềng gông.

T.X.A.
04-09-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2376688442605093/
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/09/2c14c131-d3a3-45c2-ad1a-8e8fed45a9f9.jpeg
.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »