Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Tám 23rd, 2019

Bài 3 & bài 4 về Bãi Tư Chính – Biển Đông (Mắt cảnh giới…)

Posted by Trần Xuân An trên 23.08.2019

hidden hit counter

.

MẮT CẢNH GIỚI
Trần Xuân An

Tàu kê súng, vẽ rừng, vạch biển
di dân tràn, mìn nặng hầu bao
mắt thuyền mở to, mắt lá mặn
mấy mươi năm, máu phải ứa trào!

ta không ghét ta vàng, ta đỏ
chỉ hận: ngũ cường không sáng trong
riêng hận Tàu, nghìn đời chau mắt
nếu như ta, hận giống ta không?

T.X.A.
06:12-07:30, 22-08-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2367606390179965/

.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/08/78c0a4b1-53a3-4b6d-bc4f-2ba5b52f22d8.jpeg
.

GIẢI PHÓNG GIÚP
HAY NÔ LỆ HOÁ?
Trần Xuân An

Mao giải phóng giúp ta? Đâu phải!
khi Mao chễm chệ, chiếm đầu ta
giặc thành thánh, ta thành nô lệ
đạn chữ rền, thế giới hiểu ra.

T.X.A.
08:12-09:10, 22-08-2019

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2367652940175310/
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/08/9a6c6a38-595e-42a5-a82a-21662273e1bf.jpeg

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »