Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Tám 23rd, 2018

Giai phẩm xuân lớp Việt – Hán 1974-1978 ĐHSP. Huế niên khoá 74-75

Posted by Trần Xuân An trên 23.08.2018

hidden hit counter

 
.
G i a i p h ẩ m X u â n
Lớp Việt – Hán 1974-1978
Đại học Sư phạm Huế
Niên khoá 1974-1975

Bản in ronéo
.

Bạn cùng lớp Võ Thị Duy Cương
đã lưu giữ được
&
sao chụp để tặng lớp
nhân dịp họp mặt
Kỉ niệm 40 năm ngày tốt nghiệp (1978-2018)
17 & 18-8-2018
tại Huế

T.X.A quét chụp, thực hiện thành tệp PDF
để các bạn ở xa cũng có thể xem lại
kỉ niệm thời sinh viên năm thứ nhất
TP.HCM., ngày 23-8-2018

.
Link PDF

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/08/g-i-a-i-p-h-e1baa9-m-x-u-c3a2-n.pdf

.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »