Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Bảy 10th, 2017

HOÀ GIẢI DÂN TỘC VẪN TỰ HÀO DÂN TỘC (1 bài thơ)

Posted by Trần Xuân An trên 10.07.2017

hidden hit counter

 
.

HOÀ GIẢI DÂN TỘC VẪN TỰ HÀO DÂN TỘC

Thật lòng tôi chỉ muốn khẳng định, về mặt văn hoá – tâm linh, Việt Nam chúng ta có tín ngưỡng đáng tự hào. Đối với chiến tranh 1945-1954-1975, tôi đã làm rõ cái đáng tự hào của cả hai bên đỏ – vàng, cả hai Miền, tức là của cả dân tộc, thì về tôn giáo, tín ngưỡng cũng vậy. Tôi đã viết thành thơ:

Tập thơ 17 + bài 2
KHÁT VỌNG THUẦN VIỆT
Trần Xuân An

cả hai Miền chống hai Khối ngoại xâm
bão ngoại lai, dân giữ gìn quốc túy
độc lập thật, lòng rộng mở mười phương
thuần Việt là cốt tủy, hồn yêu thương

mỗi ngày dâng hương Quốc tổ, Gia tiên
Trời Bụt sáng rằm, vòm sao mùng một
tâm thuần Việt vẫn nhân loại chan hoà
ngoại lai, ngoại xâm, thêm rõ chính ta.

T.X.A.
09 & 10-7-2017 HB17
.
Xem lại:
VÀI DÒNG CHÚ GIẢI VỀ TÍN NGƯỠNG TỔ TIÊN, TRỜI BỤT THUẦN VIỆT
.
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/07/chup-man-hinh_ipad_hoa-giaitu-hao_09-7hb17.jpg
.

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »