Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Mười 12th, 2016

“TUỔI TEEN”, MỘT VÍ DỤ TỪ NGỮ LAI CĂNG

Posted by Trần Xuân An trên 12.10.2016

hidden hit counter

 
.

“TUỔI TEEN”, MỘT VÍ DỤ TỪ NGỮ LAI CĂNG

PHẢI CHĂNG “TUỔI TEEN” LÀ MỘT TỪ GHÉP LAI CĂNG, THIẾU SỰ TRONG SÁNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT?
XIN ĐỀ NGHỊ DÙNG CỤM TỪ “TUỔI MỚI LỚN” HAY “QUÃNG TUỔI MƯỜI” (HAY “ĐỘ TUỔI MƯỜI”) TRONG BẢNG QUÃNG TUỔI (ĐỘ TUỔI) NHƯ SAU:

1) Quãng tuổi lên mười (từ 0 tuổi đến 9 tuổi – sắp lên mười tuổi)
2) Quãng tuổi mười (từ 10 đến 19 tuổi), tương đương với tuổi trung học (từ 11 đến 18 tuổi)
3) Quãng tuổi hai mươi (từ 20 đến 29 tuổi)
4) Quãng tuổi ba mươi (từ 30 đến 39 tuổi)
5) Quãng tuổi bốn mươi (từ 40 đến 49 tuổi)
6) Quãng tuổi năm mươi (từ 50 đến 59 tuổi)
7) Quãng tuổi sáu mươi (từ 60 đến 69 tuổi)
8) Quãng tuổi bảy mươi (từ 70 đến 79 tuổi)
9) Quãng tuổi tám mươi (từ 80 đến 89 tuổi)
10) Quãng tuổi chín mươi (từ 90 đến 99 tuổi)

T.X.A.
12-10-2016

.

.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1768993316707945
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.
.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »