Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Mười 7th, 2016

Ảnh chụp ở ĐÌNH ÔNG SÚNG tại TP.HCM.

Posted by Trần Xuân An trên 07.10.2016

hidden hit counter

 
.

SÚNG
Trần Xuân An

LINK – Bấm vào đây
.

Ngôi đình này thờ SÚNG, một nòng súng gãy, và một tử sĩ thời Pháp đánh chiếm Nam bộ (lãnh binh Lê Đình Cung hay Lê Đường Cung), thật bi tráng. Đình Ông Súng góp phần lí giải vì sao dân tộc mình mất nước vào tay giặc Pháp: người Việt kém thua giặc Pháp về súng (vũ khí, quân trang quân dụng nói chung), đồng thời, phải chăng là để thể hiện ước vọng có loại súng thần kì như chiếc nỏ thần trong truyền thuyết An Dương vương.

.

.
.

.
.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1766094970331113

.

.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.
.

Advertisements

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »