Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Tám 20th, 2016

TÔI LÀ BẾN HẢI HIỀN LƯƠNG & VĨ THANH HIỀN LƯƠNG

Posted by Trần Xuân An trên 20.08.2016

hidden hit counter

 
.
TÔI LÀ BẾN HẢI HIỀN LƯƠNG
Trần Xuân An

tôi thương Vàng, kính vô vàn
Giê-su-phản-đế, Phật-ngăn-giặc-ngoài
và tôi quý Đỏ, không phai
sách vô thần cũng đọc hoài, mến yêu (*)

Hiền Lương nam bắc hai chiều
tôi là Bến Hải, gió nhiều nguồn hương
lòng ai giới tuyến chia phương
mình người hậu chiến rộng đường, thênh thang!

T.X.A.
14:23 – 15:40, 20-8-2016 HB16
.

(*) Câu thứ tư, tôi tính viết là “sách tam vô cũng lọc hoài, chọn yêu”, nhưng thôi, chỉ viết: “sách vô thần cũng đọc hoài, mến yêu”.
.
Thật ra, những tôn giáo, học thuyết có nguồn gốc nước ngoài, đều thiếu tính dân tộc. Điều đó hết sức đúng với chủ nghĩa Mác (Marx). Chủ nghĩa Mác vốn là một học thuyết tam vô (vô gia đình/họ tộc; vô tổ quốc; vô tôn giáo), chú trọng đến triết học duy vật biện chứng, và đấu tranh giai cấp… Do đó, mỗi dân tộc rất cần thiết phải khai thác, nhấn mạnh và bổ sung vào đó tính dân tộc.
.
.
Xem thêm:
Chúa Giê-su phản đế
Vu Lan, hiếu với nước và dân
.
.
VĨ THANH HIỀN LƯƠNG
Trần Xuân An

từ đây Bến Hải nhẹ nhàng
thôi sông máu đỏ khăn tang ruột rà
chiếc Cầu Ý Hệ quê nhà
tình dân tộc hoá, tận da xương cầu.

T.X.A.
21-8-2016 HB16
.

FACEBOOK:
www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1744831555790788
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »