Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Tám 19th, 2016

VU LAN, HIẾU VỚI DÂN VÀ NƯỚC

Posted by Trần Xuân An trên 19.08.2016

hidden hit counter

 
.
VU LAN, HIẾU VỚI DÂN VÀ NƯỚC
Trần Xuân An

chính Phật ba lần thân chặn giặc
xâm lăng còn lướt tới vây thành
Kiền Liên nghênh chiến, năm trăm lính
bình bát máu tràn cây cỏ xanh!

giọt máu cuối rơi càng rõ nghiệp
chánh tâm kháng cự, nghiệp tà tan
sử xanh thế giới đều tanh máu
dẫu bại, mãi ngời đức hiếu dân.

T.X.A.
tối 18 & sáng sớm 19-8-2016
(Vu Lan PL.2559 – HB16)
.

.
PHẬT THÍCH CA & TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN
TRONG CHIẾN TRANH BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC

Chi tiết Đức Phật Thích Ca ba lần đích thân ra cản giặc xâm lăng, không một tài liệu nào nói khác vậy. Duy chi tiết Mục Kiền Liên đưa ra 500 người thuộc thị tộc của Đức Phật Thích Ca (bỏ giấu trong bình bát, bằng phép thần thông, theo cách diễn đạt cổ xưa), hầu hết các tài liệu đều nói là chỉ giải cứu họ mà thôi, mặc dù tất cả 500 người ấy đều hoá thành máu. Tôi nghĩ khác: 500 người ấy đã cùng Kiền Liên chiến đấu chống ngoại xâm và đều phải đổ máu (1) (cơ sở lịch sử là bốn vị vương tử thị tộc Thích Ca vẫn kháng cự, dẫu thất bại). Còn vấn đề nghiệp, tôi đã viết rõ: “chánh tâm kháng cự, nghiệp tà tan”.

T.X.A.
.

(1) Xem thêm (tham khảo):
https://txawriter.wordpress.com/2016/08/19/vu-lan-hieu-voi-dan-va-nuoc/#comments
.
.

BẢN THÂN TÔI RẤT CẨN TRỌNG KHI GIẢI MÃ CHI TIẾT ĐÃ NÊU VỀ ĐẠI TĂNG SĨ MỤC KIỀN LIÊN.
THÔNG TIN – TƯ LIỆU TỪ ĐOẠN TRÍCH (xem chú thích [1]) ĐÃ BẢO CHỨNG CHO NỘI DUNG GIẢI MÃ ẤY.
T.X.A.

.
null
.
.
Đã đăng Facebook:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1744241155849828
.
Xem lại:
https://txawriter.wordpress.com/2016/08/17/vu-lan-hieu-nghia-y-nguyen/
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , | 4 Comments »