Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Bảy 28th, 2016

Tháng bảy với người sống

Posted by Trần Xuân An trên 28.07.2016

hidden hit counter

 
. xem
.

THÁNG BẢY VỚI NGƯỜI SỐNG
Trần Xuân An

cõi đời trên mạng như đời thật
nhiều quá khứ đỏ, dĩ vãng vàng
không thể thong manh trong chữ nghĩa
công ghi công và oan ghi oan

cướp nước nếu chẳng bằng Thập giá
giáo dân, nước mắt đâu dâng tràn
đuổi Tây nếu không cờ Liềm búa
xương máu ta đâu quá ngút ngàn

cờ vàng không phải là chiên Chúa
chút chính danh xưa bị đoạt ngang
trầm thống nghĩa trang đòi giải oán
đức tin trong trẻo cũng lầm than

ba mươi năm sử, thơ là vậy
cuộc chiến đỏ – vàng, nguôi đỏ – vàng
ai thẹn đời mình cầm ngọn bút?
trang văn, giấy trắng khác khăn tang!

thời, thế, cơ, tâm, thành vận mệnh?
trăm ba mốt năm, bao mồ hoang? (*)
dài đường nội chiến hơn nhiều nước?
câu hỏi, trả lời ở nến nhang

nến nhang, đình còn đau chia cắt
ràng buộc người là tự buộc ràng
chuông vọng một trăm ba mốt tiếng
sáng niềm quốc sử, cùng bình an.

T.X.A.
28-7-2016 (HB16).
& 10:23 – 11:40, 30-7-2016 (HB16)

(*) 1858-1989.
.

google search
.
.
Facebook:
Bấm vào đây

.
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.
.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »