Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Bảy 12th, 2016

CỞI ÁO NGOẠI LAI, VIỆT NAM LÀ MỘT

Posted by Trần Xuân An trên 12.07.2016

hidden hit counter

 
.

.
NHÁP:

CỞI ÁO NGOẠI LAI, VIỆT NAM LÀ MỘT
(thơ phác thảo)
.
xin một vài phút ngẫm nghĩ
về bao người lính Quốc gia, Cộng hoà
hàng triệu đứa con sinh ra
từ bốn ngàn năm dân tộc
họ bị Ngô Đình Diệm cướp quyền
giáo gian độc tài, áp bức
nên Diệm chết thảm khốc
Nguyễn Văn Thiệu, ngờ đâu
không biết rút ra bài học
vẫn phải muối mặt dựa lưng Vatican!
họ còn bị đồng minh Mỹ cam tâm
phản bội
.
bốn mươi năm
buông súng, nhục nhằn
.
dẫu sao, lịch sử cũng phải minh oan
nếu không phải giáo gian
họ chống cộng: Xô, Trung súng tiền, ý hệ
không phải là không chính nghĩa!
với sử Việt Nam
hậu sinh nghìn sau, đọc chiến tranh đỏ – vàng
cũng thấy làm sao có thể vô can
trước bao dấu hỏi!
xin hiểu đích xác một từ hoà giải
cho sử Việt sáng trong
ngay thẳng
công bằng
ngọn bút: trụ cân.
.
T.X.A.
11-7-2016 (HB16)
.


.
Facebook:
Mời bấm vào đây
.
XEM THÊM: CÂN VÀ QUẲNG ÁO NGOẠI LAI
https://txawriter.wordpress.com/2016/07/13/can-va-quang-ao-ngoai-lai/
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.

Posted in Chưa phân loại | 1 Comment »

HỌC SỬ, RÚT KINH NGHIỆM VỀ Ý THỨC HI SINH

Posted by Trần Xuân An trên 12.07.2016

hidden hit counter

 
.

HỌC SỬ, RÚT KINH NGHIỆM VỀ Ý THỨC HI SINH NGU MUỘI, NÔ LỆ
Trần Xuân An

Trước khi bị bắn theo bản án của chế độ cũ, Nguyễn Văn Trỗi hô to ba lần “Hồ Chí Minh muôn năm” rồi sau đó mươi giây, khi gục xuống mới sực nhớ đến Tổ quốc, hô thêm quốc hiệu Việt Nam (1).

Vì thế, có lẽ hậu thế sẽ nghĩ rằng Nguyễn Văn Trỗi hi sinh chủ yếu cho cá nhân Hồ Chí Minh. Thật mỉa mai!

Nguồn ảnh: Google search

Hồ Chí Minh khi viết di chúc, cũng xác định rõ khi chết, sẽ đi gặp cụ Mác, cụ Lê-nin, các vị cách mạng đàn anh (2), chứ không phải cha mẹ, ông bà, tổ tiên, hay chỉ gặp tiền nhân trong lịch sử dân tộc.

Như vậy, Hồ Chí Minh cũng phấn đấu, hi sinh vì lãnh tụ chính trị cường quốc nước ngoài mà thôi.

Ai nhớ ơn Nguyễn Văn Trỗi? Hồ Chí Minh.
Ai cảm ơn Hồ Chí Minh? Mác, Lê, Stalin…

Học lịch sử, chúng ta rút kinh nghiệm: Chỉ hi sinh cho Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam; không ngu muội hi sinh cho bất kì cá nhân lãnh tụ chính trị nào. Đặc biệt, hi sinh cho lãnh tụ chính trị cường quốc nước ngoài là phản quốc (chỉ ngoại trừ trường hợp Hồ Chí Minh có công đánh thắng thực dân Pháp).

T.X.A.
11-7-2016
.
(1) Tố Hữu, bài “Hãy nhớ lấy lời tôi”:
Trích: “… Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi:
Đả đảo đế quốc Mỹ!
Đả đảo Nguyễn Khánh!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
Súng đã nổ, mười viên đạn Mỹ
Anh gục xuống. Không. Anh thẳng dậy
Anh hãy còn hô: Việt Nam muôn năm!
Máu tim Anh nhuộm đỏ đất Anh nằm…”.

(2) Bốn bản Di chúc Hồ Chí Minh, “Hồ Chí Minh toàn tập”, tập 12, Nxb. CTQG., 2000.
.
.
Facebook:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1727927990814478…
.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »