Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Bảy 10th, 2016

Tự nghĩ về hai bài thơ mới viết về Bác Hồ

Posted by Trần Xuân An trên 10.07.2016

hidden hit counter

 
.

TỰ NGHĨ VỀ HAI BÀI THƠ MỚI VIẾT VỀ HỒ CHÍ MINH
Trần Xuân An (một lời luận bàn)

1) Nếu đợi cho có đầy đủ tư liệu mới nghiên cứu, hay ít ra là tìm hiểu, về một nhân vật lịch sử, thì chẳng ai có thể nghiên cứu, tìm hiểu được. Dĩ nhiên, phải có được một tập hợp tư liệu cần thiết, về số lượng cũng như chất lượng, mới có thể bắt tay vào việc, với ý thức chờ ở những người kế tục trong tương lai.

2) Về nhân vật Hồ Chí Minh (1890-1969), ở hai bài thơ này, tôi chỉ muốn nói ông là một con người phải vượt lên “tầm” của gia đình mình (ý chí cứu nước của cha mẹ, anh chị), vượt lên chính mình (tuổi trẻ ai chẳng có những sai lầm, những thế kẹt, như HCM. phải đi lính Pháp ở Châu Âu).

3) Đặc biệt ở bài thứ hai, bài ấy biểu hiện (theo sự hiểu biết sau khi nghiên cứu, tìm hiểu) rằng, HCM. là một con-người-quốc-tế theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, trong thời đoạn chủ nghĩa ấy còn rất cực đoan, quá tả (tả khuynh quá khích, quá mức). Cụ thể là đến khi viết di chúc, HCM. cũng “nói lạc quan” nhưng qua đó, cũng thể hiện tư duy của ông ấy: sau khi chết sẽ gặp Mác, Lê-nin, các nhà cách mạng vô sản đàn anh đã qua đời, chứ không phải là hương hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị theo tư duy truyền thống của người Việt. Và ông ý thức rất rõ, ông làm đồng thời hai nhiệm vụ: nhiệm vụ của phong trào cộng sản (cách mạng vô sản thế giới) và nhiệm vụ cho dân tộc Việt Nam (thoát khỏi ách thực dân Pháp), ngay trong chiến tranh tại Việt Nam (kể từ 1945 và trước đó nữa, 1920-1930-1945, cho đến khi ông mất, dặn dò đàn em, đàn cháu phải tiếp tục). Cách mạng vô sản VN. là một bộ phận khăng khít, không thể tách rời cách mạng vô sản thế giới mà! … Chính vì vậy, nên Mỹ mới nhảy vào. Đánh Pháp là nhiệm vụ dân tộc đồng thời là nhiệm vụ quốc tế, nhưng rồi đánh Mỹ, nhất là đánh Mỹ, là nhiệm vụ quốc tế nhiều hơn (đánh vào “tên đầu sỏ” của chủ nghĩa tư bản, cho Liên Xô, Trung Quốc …). Nếu đánh Pháp mà không giương cao ngọn cờ CNXH, CNCS. (“chủ nghĩa Mác – Lê bách chiến bách thắng” – sic) thì Mỹ không lí gì để nhảy vào, khi phong trào giải thực đã có trên toàn cầu, và chắc chắn không có chia cắt theo ý thức hệ (như Tây Đức – Đông Đức, Triều Tiên – Đại Hàn, Đài Loan – Trung Quốc). Cái này là hệ quả (kết quả / hậu quả) của cái kia.

Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước khỏi ách thực dân Pháp và sự chi phối của Vatican, mãi đến 1920 mới biết có Liên Xô (1917) … Nhưng khốn nỗi, chính vì HCM. theo Liên Xô (lãnh đạo) rồi sau đó, đồng thời theo Trung cộng (phụ trách), gây ra SỰ PHÂN HOÁ DÂN TỘC (Quốc gia, Cộng sản). Mặt khác, khối Cộng sản này lại luôn luôn chủ trương cách mạng toàn thế giới, quyết đánh đổ các nước thuộc hệ tư tưởng khác (khác chính thể) nên tất yếu phải đụng đầu với Mỹ và Gia Nã Đại, Thái Lan, Úc, Phi Luật Tân, Tân Tây Lan, Mã Lai, Nam Dương, Nam Hàn, Tây Đức… Trong tình thế đó, HCM. phải lệ thuộc ngày càng sâu vào Liên Xô, Trung Quốc. Như vậy, cứu nước thành ra rước họa thêm cho nước, thành điểm nóng của Chiến tranh lạnh…

NÓI GỌN LẠI:

hậu thế hiểu, không thể tay không đánh đuổi giặc Pháp
Bác phải thành cộng sản, giương ngọn cờ hồng
ngọn cờ hồng thách thức hai phần ba thế giới
nên can thiệp Mỹ nhảy vào, bom dội nát non sông

duy nhất đúng, đánh tan giặc Pháp
bao sai lạc kia là cái giá phải trả cho thế cho thời
học lịch sử, tri ân song song phê phán
Bác Hồ là danh nhân, cũng là con người của một thuở qua rồi.

T.X.A.
09-7-2016 (HB16)
.

.
Bản đồ thảm họa Việt Nam bị chia cắt 1954-1975 — nét vẽ tượng trưng (không chính xác, không đầy đủ)
Nguồn bản đồ: Google search
.
BÀNG HOÀNG VỀ BÁC HỒ
https://txawriter.wordpress.com/2016/07/05/bang-hoang-ve-bac-ho-tho/
2016, ĐỌC LẠI 4 BẢN DI CHÚC QUÁ TẢ CỦA BÁC HỒ
https://txawriter.wordpress.com/2016/07/07/doc-lai-di-chuc-qua-ta-cua-bac-ho/

.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1727219414218669?pnref=story
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »