Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Sáu 2nd, 2016

VIẾT THÊM VÀO BÀI THƠ THỨ TƯ GỬI ÔNG BARACK OBAMA

Posted by Trần Xuân An trên 02.06.2016

hidden hit counter

 
.
VIẾT THÊM VÀO BÀI THƠ THỨ TƯ
KÍNH GỬI TỔNG THỐNG MỸ OBAMA
Trần Xuân An

xâm lăng? Đồng minh? Anh em Đỏ?
sau củ cà rốt nào cũng có gậy chỉ huy
cuộc chiến Đỏ – Vàng, gậy treo cờ cường quốc
Chiến tranh Lạnh hết rồi, sách trắng đó, ngại chi!

T.X.A.
07:01, 02-6-2016 (HB16)

WRITING SOME ADDED SENTENCES INTO THE FOURTH POEM
WHICH I SEND RESPECTFULLY TO THE U.S.A. PRESIDENT OBAMA
Trần Xuân An

aggression? the Allies? the Red brothers?
after any bulbs of carrot, there also were canes of conduct (rulers)
the Vietnam Red-Yellow War, the canes were hung up the flags of the super-imperialisms
the Cold War was ended, those are white-books, don’t say irresolutely!

T.X.A. (translated / mean)
07:01, 02-6-2016 (HB16)

.


.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1712275722379705

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1709881065952504?pnref=story
.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1708425792764698&set=a …
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/ …5
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1709437155996895
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.

Posted in Không phân loại | 1 Comment »