Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Hai 20th, 2016

ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN: 8 ĐẦU SÁCH TỪ 18 ĐẾN 25

Posted by Trần Xuân An trên 20.02.2016

hidden hit counter

 
.
.
SAU MƯỜI BẢY (17) ĐẦU SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN
TRONG NHIỀU NĂM TRƯỚC
( https://txawriter.wordpress.com/ban-quyen/ ),
ĐÂY LÀ
TÁM (08) ĐẦU SÁCH MỚI ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN, 12-2015 — 01-2016

.
ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN: 8 ĐẦU SÁCH TỪ 18 ĐẾN 25
Trần Xuân An

18
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/20_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_1.jpg
19
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/21_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_2.jpg
20
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/22_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_3.jpg
21
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/23_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_4.jpg
22
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/24_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_5.jpg
23
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/25_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_6.jpg
24
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/26_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_7.jpg
25
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/27_resize_sach-dong-dau-dkbq-12-2015-01-2016_8.jpg

18 (giấy chứng nhận đăng kí bản quyền thứ mười tám)

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/9_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_9.jpg

19 (giấy chứng nhận đăng kí bản quyền thứ mười chín)

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/5_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_5.jpg

20 (giấy chứng nhận đăng kí bản quyền thứ hai mươi)

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/7_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_7.jpg

21 (giấy chứng nhận đăng kí bản quyền thứ hai mươi mốt)

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/11_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_11.jpg

22 (giấy chứng nhận đăng kí bản quyền thứ hai mươi hai)

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/13_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_13.jpg

23 (giấy chứng nhận đăng kí bản quyền thứ hai mươi ba)

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/15_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_15.jpg

24 (giấy chứng nhận đăng kí bản quyền thứ hai mươi tư)

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/17_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_17.jpg

25 (giấy chứng nhận đăng kí bản quyền thứ hai mươi lăm)

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/19_resize_dang-ki-ban-quyen12-2015-01-2016_19.jpg

ĐÃ ĐĂNG TRÊN WWW.TRANXUANAN-WRITER.NET:
http://www.tranxuanan-writer.net/dang-ki-ban-quyen/txa-giay-chung-nhan-dang-ki-ban-quyen-tr-4

& FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1669970629943548

.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »