Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Một 28th, 2016

THƠ VIẾT THAY NHÂN VẬT CỰU LÍNH VÀNG

Posted by Trần Xuân An trên 28.01.2016

hidden hit counter

 
.
.
có chỉnh sửa một chữ:
THƠ VIẾT THAY NHÂN VẬT CỰU LÍNH VÀNG

(khắc hoạ tính cách nhân vật ông Trảng,
trong truyện ngắn “Đầu đạn lưu cữu” của T.X.A.)

dựa giặc, giặc kề vai, chẳng sợ
sợ ai dựa giặc, giặc trong tim
Miền Nam vắng bặt thơ tâng Mỹ
khinh nhạc chư hầu thé giọng kim

T.X.A.
03-01 HB16 (2016)

Xin lưu ý: có chỉnh sửa:
“dựa giặc, giặc kề TA, chẳng sợ”
thành “dựa giặc, giặc kề VAI, chẳng sợ”
.

.
.

.
.
Đã đăng trên FACEBOOK:
.
Bấm vào đây
.

.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »