Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Một 19th, 2016

Đầu sách thứ 36: SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT

Posted by Trần Xuân An trên 19.01.2016

hidden hit counter

 
.
.

CÔNG BỐ ĐẦU SÁCH THỨ BA MƯƠI SÁU
thêm một đầu sách mới, 19-01-2016 (HB16):
SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT
Tác giả: Trần Xuân An
(truyện vừa, gồm 6 truyện ngắn)
.
.

pdf

.
.

Cũng có thể đọc tệp PDF điểm mạng chính của tác giả:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dau-sach-36-txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat

Đã đăng trên FACEBOOK:
.
CÔNG BỐ ĐẦU SÁCH THỨ BA MƯƠI SÁU
.
ĐỂ TRÁNH NHỮNG NGỘ NHẬN ĐÁNG TIẾC, XIN LƯU Ý, CÁC NHÂN VẬT CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TƯỞNG TƯỢNG, ĐƯỢC TÁC GIẢ HƯ CẤU ĐỂ PHẢN ÁNH CHÂN THẬT HIỆN THỰC, CHUYỂN TẢI NHỮNG NỘI DUNG CẦN THIẾT
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »