Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Tám 26th, 2015

Video đọc 3 bài thơ 4, 7 & 13 trong tập “Để lòng người thôi trầm uất”

Posted by Trần Xuân An trên 26.08.2015

hidden hit counter

 
.
.
thơ Trần Xuân An
1) THẮP HƯƠNG NHỚ QUÊ

.
.

.
.
2) CHÂN THẬT NHỚ, ĐỪNG QUÊN
.
.

.
.
3) CHUYỆN VỀ NỬA ĐẤT NƯỚC BỊ CHỬI RỦA
.
.

.
.

ĐÃ CÔNG BỐ BẢN 20-8-2015 (tập thơ thứ 14 “Để lòng người thôi trầm uất”)
Ở WWW.TRANXUANAN-WRITER.NET và tại điểm mạng này:
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat
.
.

http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »