Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Tám 15th, 2015

Tự đọc vào video: VIỆT NAM, ĐÀ TRƯỢT ĐỎ VÀ CHỖ NÍU VÀNG

Posted by Trần Xuân An trên 15.08.2015

hidden hit counter

 
.

Tự đọc vào video một bài viết — phụ lục
cho tập thơ “Để lòng người thôi trầm uất” của tác giả:
Hoà giải dân tộc đúng nghĩa:
VIỆT NAM, ĐÀ TRƯỢT ĐỎ VÀ CHỖ NÍU VÀNG
Trần Xuân An

— 25-04 HB15 (2015) —

.

.

Xem trọn bài ở dạng bản chữ:
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-vn-da-truot-do-va-cho-niu-vang

.

..

.

http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.

Posted in Không phân loại | Tagged: | Leave a Comment »