Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Hai 28th, 2015

LỄ HỘI CHÉM LỢN Ở NÉM THƯỢNG, BẮC NINH: 2 LẬP TRƯỜNG VỀ MỘT NHÂN VẬT & KIẾN NGHỊ CHÉM HEO GIẤY

Posted by Trần Xuân An trên 28.02.2015

hidden hit counter

 
.

GÓP Ý VỀ LỄ HỘI CHÉM LỢN Ở NIỆM THƯỢNG (NÉM THƯỢNG), TỈNH BẮC NINH
Trần Xuân An

(viết ở mục lời bàn của trang FB. Nguyễn Hoàng Anh Thư)

Theo một số nguồn thông tin đáng tin cậy, có hai thần tích khác nhau từ xa xưa truyền lại:

1) Lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh vốn xuất phát từ sự tích về một tên cướp họ Lý, được dân làng gọi là Lý thành hoàng. Nhà nghiên cứu phong tục Toan Ánh đã viết về sự tích này, trong cuốn “Hội hè đình đám” [1].

2) Theo dân làng [2]: Lý thành hoàng chính là Lý Đoàn Thượng (gọi chính xác là Đoàn Thượng, quan triều Lý [3]), một vị tướng nổi lên chống lại Nhà Lý dưới triều vua Lý Cao Tông, và ông cũng chống lại Trần Tự Khánh, Trần Thủ Độ, hai người đã giành được ngai vàng cho Nhà Trần. Lý Đoàn Thượng cho chém lợn để nuôi quân, nên được dân làng biến thành tập tục, lễ hội từ xưa cho đến nay.

Để xác định thần tích nào đúng, cần phải có sự khảo cứu nghiêm cẩn.

Cũng có khả năng thần tích tên cướp mà Toan Ánh ghi chép và thần tích về Đông Hải đại vương Đoàn Thượng cũng chỉ về một đối tượng. Đó là sự phản ánh hai quan điểm, lập trường khác nhau về một nhân vật mà thôi (một bên xem như tên cướp mạt vận, một bên xem như một vị đại vương đích thực).

NẾU QUẢ THẬT THÀNH HOÀNG LÀ MỘT TÊN CƯỚP [4], CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ LÝ ĐOÀN THƯỢNG, THÌ CẦN CẢI BIÊN LẠI, GHI RÕ LÀ CẢI BIÊN THẦN TÍCH CỔ. DĨ NHIÊN SAU KHI KHẢO CỨU THẦN TÍCH, VẪN CẦN LƯU CÁC VĂN BẢN GỐC. CÒN NHỮNG NGHI THỨC LỄ HỘI VẪN GIỮ NGUYÊN.

Vấn đề còn lại ở đây là tục CHÉM LỢN.

Một số nơi trên thế giới, có những tập tục, lễ hội còn khủng khiếp hơn, như mỗi năm một làng nào đó phải chọn ra một trinh nữ để tế thần, bằng cách xô xuống vực hay dìm xuống sông. Đó là hành vi GIẾT NGƯỜI thật sự. Tuy nhiên, dần dà, với đà tiến của văn minh, người ta thay thế bằng hình nộm làm bằng rơm, phủ đất sét, tô màu hoặc bằng giấy, rồi cũng dần dà, chỉ còn là biểu tượng (icon) cách điệu cao.

TRƯỚC MẮT, CÓ THỂ THAY CON HEO (LỢN) THẬT BẰNG CON HEO (LỢN) GIẤY, VỚI CÁC NGHI THỨC NHƯ NẾP XƯA.

T.X.A.
27-02 HB15 (2015)
________________________________________

[1] Nxb. TP.HCM. tái bản, 1999, tr.45.
[2] https://www.youtube.com/watch?v=W4Nj-_PpLRw
[3] http://vi.wikipedia.org/ (xem: Đoàn Thượng)
[4] Phan Kế Bính, “Việt Nam phong tục”, Nxb. TP.HCM. tái bản, 1992, tr.76: “Ngoài ba bực thần [được sắc phong – chua thêm] ấy, còn nhiều nơi thờ bậy thờ bạ: nơi thì thờ thần bán lợn, nơi thì thờ thần trẻ con, và thần ăn xin, thần chết nghẹn, thần tà dâm, thần rắn, thần rết v.v… Các hạng ấy gọi là tà thần, yêu thần, đê tiện thần vì dân ngu xuẩn tin bậy mà thờ chớ không được vào tự điển [điển tích thờ tự – chua thêm], không có phong tặng gì”.

Nguồn ảnh: VietnmNet & nguyen-tu-tuan-ttsan.380

ĐÃ ĐĂNG TRÊN FACEBOOK:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1542610382679574&set=a.1398271570446790.1073741831.100007918808885&type=1&theater

.

http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »