Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Mười Hai 31st, 2014

PDF mới (30-12-2014): ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT (tập thơ thứ 14 của T.X.A.)

Posted by Trần Xuân An trên 31.12.2014

hidden hit counter

 

.
Hòa giải dân tộc

CÔNG BỐ tập thơ ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT
tập thơ thứ 14 (cũng là đầu sách thứ 35 của Trần Xuân An)

BẢN PDF MỚI (bản hoàn chỉnh, 30-12 HB14):
bổ sung 3 chú thích thơ, 1 trích đoạn ở phụ lục, thay 1 bài thơ:

PDF

https://txawriter.files.wordpress.com/2014/12/1_b2_txa_tap-tho-14_co-sach-in.pdf

PDF

https://txawriter.files.wordpress.com/2014/12/1_txa_tap-tho-14_de-long-nguoi-thoi-tram-uat_co-sach-in.pdf
.
Đồng thời, cũng đã được công bố tại Tạp chí điện tử Chim Việt tại Pháp
và tại web chính của Trần Xuân An:

Bấm vào đây:

http://chimvie3.free.fr/57/index57.htm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat

.
Đã đăng ở Facebook:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1512312169042729 Bấm vào đây
.

.

.

.

.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.

THÔNG TIN Ở KHUNG TRANG NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG VÀ ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG TẠI:

https://txawriter.wordpress.com/2014/12/24/pdf-tap-tho-thu-14-dau-sach-thu-35-de-long-nguoi-thoi-tram-uat/

.

Posted in Không phân loại | Tagged: | 1 Comment »