Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Bảy 23rd, 2014

20-7, 60 năm (1954-2014): đọc lại Đặng Trần Côn, Nguyễn Du, Cao Bá Quát

Posted by Trần Xuân An trên 23.07.2014

hidden hit counter

 

20-7, 60 năm (1954-2014):
ĐỌC LẠI ĐẶNG TRẦN CÔN, NGUYỄN DU, CAO BÁ QUÁT
Trần Xuân An

ĐỂ CẢM THÔNG, HOÀ GIẢI DÂN TỘC,
NHÂN NGÀY 20 THÁNG 7 VỪA TRÔI QUA,
(KỈ NIỆM LẦN THỨ 60 NGÀY CHIA CẮT ĐẤT NƯỚC –
60 NĂM:
1954-2014),
ĐỌC VÀ CẢM NHẬN LẠI “CHINH PHỤ NGÂM KHÚC”
CÙNG HỒN THƠ ĐẶNG TRẦN CÔN
(QUA BẢN DỊCH CỦA PHAN HUY ÍCH
HAY ĐOÀN THỊ ĐIỂM?)

NGÀY 20 THÁNG 7
(KỈ NIỆM LẦN THỨ 60 NGÀY CHIA CẮT ĐẤT NƯỚC:
60 NĂM:
1954-2014),
ĐỌC VÀ CẢM NHẬN LẠI HỒN THƠ NGUYỄN DU & CAO BÁ QUÁT
ĐỂ CẢM THÔNG, HOÀ GIẢI DÂN TỘC

ĐỂ CẢM THÔNG, HOÀ GIẢI DÂN TỘC,
NGÀY 20 THÁNG 7
(KỈ NIỆM LẦN THỨ 60
NGÀY CHIA CẮT ĐẤT NƯỚC
—- 60 NĂM —- 1954-2014),
ĐỌC VÀ CẢM NHẬN LẠI HỒN THƠ NGUYỄN DU (tiếp theo)

.

.

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »