Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Ba 12th, 2014

ĐAU XÓT NHỚ NGÀY TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC GẠC MA…

Posted by Trần Xuân An trên 12.03.2014

hidden hit counter

 

ĐAU XÓT

NHỚ NGÀY TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC GẠC MA…

(THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA): 14-03-1988

 

ĐỒNG THỜI ĐAU XÓT NHỚ THÊM:
TRƯỚC ĐÓ, TRUNG QUỐC ĐÃ XÂM LƯỢC
1956: MỘT SỐ HÒN ĐẢO PHÍA BẮC QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
1974: NHỮNG ĐẢO CÒN LẠI CỦA QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
1975: XÚI GIỤC KHMER ĐỎ ĐÁNH PHÁ CÁC ĐẢO & BIÊN GIỚI TÂY NAM NƯỚC TA
1979: ĐÁNH PHÁ CÁC TỈNH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA

 

 


Thông tin tham khảo: Video: NHÀ NGHIÊN CỨU DƯƠNG DANH DY TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BBC VIETNAMESE 28-12-2013:
CHÍNH MAO TRẠCH ĐÔNG CHỈ ĐẠO VIỆC XÂM CHIẾM HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM

 


 


Thông tin tham khảo: Video: NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BBC VIETNAMESE 20-01-2014:
VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐÃ THỰC THI ĐÚNG NHIỆM VỤ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN ĐỐI VỚI HOÀNG SA, TRƯỜNG SA

 

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »