Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Chín 1st, 2013

Chào mừng Quốc khánh 2-9 lần thứ 68

Posted by Trần Xuân An trên 01.09.2013

hidden hit counter

Chào mừng Quốc khánh 2-9 lần thứ 68 (1945-2013)

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »