Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Tư 1st, 2013

HẬU CHIẾN, KHÔNG RIÊNG AI (IX) – tiếp theo

Posted by Trần Xuân An trên 01.04.2013

hidden hit counter

HẬU CHIẾN, KHÔNG RIÊNG AI
Chương IX
Trần Xuân An

 

 

        

ĐÃ GỬI TTTĐT. HỘI NHÀ VĂN TP.HCM. (31-03 HB13 [2013])
& TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG (31-03 HB13 [2013]),
trước khi đưa lên website này.

https://txawriter.wordpress.com/2013/04/02/hau-chien-khong-rieng-ai-ix-word-tiep-theo/

 

dẫu thông Đức Trọng ngút sĩ khí

sân trường đành đắp mộ Đạm Tiên

gió lốc xoáy cuồng trong cuồng tưởng

nỗi bệnh thắp bùng Nhật Kí Điên…

 

(trích bài Đức Trọng và
“Quán bên đường”,

T.X.A., “Tôi vẫn ở trên
đường”,
tập thơ,

Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 1993,
tr. 16-17)

Posted in Không phân loại | Tagged: , , | Leave a Comment »