Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Mười 29th, 2012

Đọc BÊN KIA DỐC “MẠ ƠI!” trên Tttđt. HNV.TP.HCM.

Posted by Trần Xuân An trên 29.10.2012

hidden hit counter

ĐẦU SÁCH THỨ BA MƯƠI HAI CỦA TRẦN XUÂN AN:
BÊN KIA DỐC “MẠ ƠI!”


(truyện – hồi ức)

PHỤ LỤC:

 

 


http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-ben-kia-doc-ma-oi/tho-txa-ve-huong-lam-suoi-huong

 

 

 

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »