Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Bảy 17th, 2012

TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY ĐÃ ĐĂNG BÀI VIẾT VỀ “VIỆT NAM VONG QUỐC SỬ”

Posted by Trần Xuân An trên 17.07.2012

hidden hit counter


TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY ĐÃ ĐĂNG TẢI:

Trần Xuân An – AI LÀ TÁC GIẢ “VIỆT NAM VONG QUỐC SỬ”?

 

 

 

Xem để biết thủ đoạn xuyên tạc về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) trong “Việt Nam vong quốc sử” như thế nào:

 

Bấm vào đây

 

Ảnh chụp một trang rưỡi xuyên tạc về vị đại thần yêu nước, chủ chiến Nguyễn Văn Tường (1824-1886) trong “Việt Nam vong quốc sử”, bản dịch Chu Thiên – Chương Thâu (Phan Bội Châu toàn tập, tập 2, Nxb. Thuận Hóa, 1992, tr. 110-112 và vài dòng ờ tr.113).

XEM TƯ LIỆU GỐC: 

NGUYÊN VĂN 4 VĂN KIỆN QUAN TRỌNG & MẤU CHỐT TRONG “ĐẠI NAM THỰC LỤC, CHÍNH BIÊN”:

 
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/bai-moi-sach-moi-tin-moi/trang-2/4vankien-dainamthucluc
 

 


Hình chụp các trang ĐNTL.CB. có tư liệu gốc:

 


H.1
   |   H.2   |   H.3   |   H.4 


https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/nvt-mot-nguoi-trung-nghia


http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2

 

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »