Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Năm 30th, 2012

KHÔNG THỂ KHÔNG CA DAO VỀ ĐẮNG VÀ CAY

Posted by Trần Xuân An trên 30.05.2012

hidden hit counter

KHÔNG THỂ KHÔNG CA DAO
VỀ ĐẮNG VÀ CAY
Trần Xuân An

trong hương cay vị đắng này
là Đàng Trong thuở mưa dày rừng hoang

mắm tanh, có ớt nồng nàn
sốt run, cỏ xước vơi vàng mắt khô

giữ cay, dù Huế kinh đô
nào quên đắng, dù Biển Hồ điện giăng

ăn cay nuốt đắng, đâu bằng
nhất thanh tao Huế, dịu dàng Gia Lai!

Pleiku, tháng 4 – TP.HCM., 30-5 HB12
TXA.
(tác giả đã chỉnh sửa ít chữ)

Xem bài “MỘT NÉT KHẨU VỊ PLEIKU – GIA LAI”

Đã gửi đăng trên báo chí, tập thông tin điện tử (công lập & tự lập):
http://trannhuong.com/news_detail/14245/Một-nét-khảu-vị-Pleiku
http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=15495
http://trannhuong.com/news_detail/14276/Không-thể-không-lục-bát-về-đắng-và-cay
…v.v…
Chùm thơ 10 bài viết về Gia Lai:
http://chimvie3.free.fr/47/txat061_ChumTho10Bai_TraiSangTacTaiGiaLai_2012.pdf
( http://chimvie3.free.fr/47/index47.htm )

Posted in Không phân loại | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »