Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Tư 17th, 2012

Ấn hành sách in giấy: TUỔI HOC TRÒ CỦA TÔI

Posted by Trần Xuân An trên 17.04.2012

hidden hit counter

 

TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI

( HỒI KÍ – TỰ TRUYỆN CỦA TRẦN XUÂN AN )

Nhà Xuất bản Hội Nhà văn (Chi nhánh tại TP.HCM.) cấp giấy phép, tháng 4-2012


ĐÃ ĐƯỢC ẤN HÀNH

— 16-4 HB 12 [2012] —

 

 

QUÝ NGƯỜI ĐỌC CÓ THỂ ĐẾN MUA TẠI:

NHÀ SÁCH PHÍA NAM CỦA NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN


27B
NGUYỄN ĐÌNH
CHIỂU


P. ĐAKAO, Q. 3, TP.HCM.

Trân trọng kính mời

 

 

Bìa 1

 

  

 

Cả bìa

 

 

Bìa 4

 

 

Phần gấp bìa 1

 

Phần gấp bìa 4


___________________________
 

 

 

Thiết kế bìa:

Họa sĩ đồ họa

NGUYỄN BÌNH BẮC

 

 

 

Posted in Không phân loại | Tagged: , | Leave a Comment »