Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Tám 11th, 2011

NHỮNG BI KÍ TỰ ĐỨC HIỆN NAY (thơ TXA.)

Posted by Trần Xuân An trên 11.08.2011

hidden hit counter


NHỮNG BI KÍ TỰ ĐỨC HIỆN NAY

Trần Xuân An

muốn toả sáng thơ ca?
          sao lại làm thơ ghi nhận biểu tình?
“người máy” quắp thơ ca,
          khuỳnh tay nạnh cổ
“bung xung” đạp vào mặt thơ ca,
          hụ còi thét loa vỡ phố:
thơ yêu nước ư?
          “Có Nhà nước lo rồi”!

tôi soi mặt vào trang viết,
          tự hỏi tôi
trong trái tim nhà thơ
          lẽ nào
          câm tiếng kêu đòi vẹn toàn Đất – Nước
chống Đại Hán xâm lăng,
          thơ ca không tính toan tuổi tên thua được
mong những-bi-kí-Tự-Đức-hiện-nay
          (hiện thực khác xưa)
          không chỉ đau,
          đã làm bệ phóng chống Tàu.

tối 10-8 HB11
sáng sớm 11-8 HB11

TXA.

 

Hai chữ “Đông Hải” (Biển Đông) trên Cao đỉnh (đỉnh Gia Long), một trong chín đỉnh tại Huế — Ảnh tư liệu của Nnc. Phan Thuận An & một số báo chí điện tử

Ảnh lớn hơn

Bài Khiêm cung kí trên bia đá, tại Lăng Tự Đức (Huế)

Đã gửi đăng trên các báo chí, điểm mạng:
TranNhuongCom

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , | 5 Comments »