Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Năm 25th, 2011

ĐỂ TIỆN ĐỌC 27 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN

Posted by Trần Xuân An trên 25.05.2011

 hidden hit counter

27/28 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN,

CÓ THỂ ĐỌC TỪ TRANG NÀY

— luôn luôn phải có www. —

với đường dẫn mặc định:

 

I. Thơ

 

1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991:

Mục lục:

1 | 2 | 3

 

 

2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1993:

Mục lục:

1a | 1b | 2

 

 

4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995:

Mục lục:

1a | 1b | 2

 

 

6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1998:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

9. Thơ những mùa hương, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011:

Mục lục:

1a | 1b | 2

 

 

10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển (đề tài về Mẹ), Nxb. Thanh Niên, 2010:

Mục lục:

1 | 2 | 3

 

 

11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011:

Mục lục:

1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 8 | 9 | 10

 


 

 

II. Tiểu thuyết:

 

12. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997;

hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba),

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Các đường dẫn:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13b | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 |

19 | 20 | 21 |

22 | 23

 

 

13. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999:

Các đường dẫn:

1 | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

14. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003:

Các đường dẫn:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

15. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003:

Các đường dẫn:

1 | 1b | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

16. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999,

Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

III. Nghiên cứu, khảo luận:

 

17. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) –

Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

(biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch,

bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008:

Mục lục:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

 

 

18. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường –

kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

(từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết,

phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

 

 

19. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần

Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu

chống thực dân Pháp…(Quốc sử quán triều Nguyễn,

Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001

(tài liệu tham khảo riêng & lưu hành nội bộ)

 

 

20. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa,

khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006:

Mục lục:

1 | 1b | 1b1 | 1b1b | 1b1c |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

 

 

21. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886),

truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003;

Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004:

Mục lục:

Tập 1:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Tập 2:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Tập 3:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Tập 4: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

 

 

22. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta,

khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

1a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

 


 

23. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, khảo luận,

đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2007

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

I. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

II. 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15b | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

III. 29 | 30

 

 

 

IV. Phê bình & bình luận:

 

24. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

 

 

25. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến, luận,

đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

I. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

II. 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

III. 20 |

IV. 21 | 21b | 21c | 21d | 21e | 21f

 

 

26. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận,

đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2008

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

I. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

II. 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23b | 23c | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

III. 30 | 31 | 32 | 33 | 33b | 33c | 34 | 35

 

 

27. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & điểm sách,

Nxb. Thanh Niên, 2009:

Mục lục:

I. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 10b | 11 | 11b |

II. 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

 

 

28. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận,

đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2010

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

I. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

II. 9 | 10 |

III. 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

 

 

Xem thêm:

BÀI MỚI VIẾT

 

 


ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ (THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH)

SỐ SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CHÍNH THỨC QUA CÁC NHÀ XUẤT BẢN

& ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/cac-trang-phu-khac/ban-quyen/dang-ki-ban-quyen

 

 

 

 

 


TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

( AUTHOR’S COPYRIGHT /

ALL RIGHTS RESERVED )

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC LIÊN KẾT (DẪN LINKS)

VỚI MỌI TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, WEBSITES, WEBLOGS

TRONG TINH THẦN GIAO LƯU, ĐOÀN KẾT TỐT ĐẸP.

VỀ VIỆC DỊCH THUẬT, SAO CHÉP ĐỂ IN ẤN, GHI ĐĨA

VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC THÀNH PHẨM HOÀN CHỈNH NÀO,

XIN VUI LÒNG HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ

THEO ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC.

TÁC GIẢ SẴN DÀNH MỌI ƯU TIÊN CHO ĐỐI TÁC

ĐỂ CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC PHỔ BIẾN RỘNG RÃI.

MỖI ĐỘC GIẢ ĐỀU CÓ THỂ TỰ IN BẰNG MÁY IN VI TÍNH

THÀNH NHỮNG BẢN IN TẠM ĐỂ ĐỌC

(nội dung của mỗi cuốn sách đã cố định).

KHI IN, NHỚ GHI RÕ XUẤT XỨ (NGUỒN): TÊN TÁC GIẢ & LINKS…

Không chấp nhận mọi cách thức phỏng tác, cắt bớt, sửa chữa.

 

TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN.

Trần Xuân An

_____________________________________________


Ngày 27 tháng 6 năm 2009, toàn bộ tác phẩm (sáng tác, biên khảo [*]) của Trần Xuân An

đã được đăng kí tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (VLCC.: Vietnam Literary Copyright Center)

và tái xác nhận hoàn tất thủ tục vào ngày 15 tháng 7 năm 2009.

[*] Gồm cả những đầu sách, tập bài viết chưa xuất bản qua các nhà xuất bản

(xem danh mục tác phẩm của tác giả)

để được bảo vệ bản quyền

Posted in Chưa phân loại | Leave a Comment »