Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Năm 20th, 2011

LẠI NHỚ “NGÀY THÀNH ĐẠO” CỦA BÁC HỒ

Posted by Trần Xuân An trên 20.05.2011

hidden hit counter

 

KỈ NIỆM SINH NHẬT BÁC HỒ,
LẠI NHỚ “NGÀY THÀNH ĐẠO” CỦA BÁC:
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »