Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Năm 14th, 2011

Thông tin: Mỹ giải mật hồ sơ chiến tranh Việt Nam

Posted by Trần Xuân An trên 14.05.2011

hidden hit counter

Thông tin:

Mỹ giải mật

hồ sơ chiến tranh Việt Nam:

1945-1967

Nguồn: Báo Thanh Niên, 14/05/2011 0:27
http: // www. thanhnien. com. vn /Pages /20110514 /My- giai- mat- ho- so- chien- tranh- Viet- Nam .aspx

Nguồn: BBCVietnamese, 13 tháng 5, 2011
http:// www. bbc. co. uk /vietnamese /vietnam /2011 /05 /110513 _us _vietnamwar. shtml? print= 1

MONG NHÀ NƯỚC MỸ TIẾP TỤC GIẢI MẬT
HỒ SƠ CHIẾN TRANH VIỆT NAM 1968-1975


PHÁP, TÂY BAN NHA, VATICAN & NHẬT CÒN LẠI NHỮNG GÌ CŨNG NÊN GIẢI MẬT TẤT CẢ.


ĐỒNG THỜI CŨNG MONG NHÀ NƯỚC HIỆN HÀNH CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAM CHÚNG TA CŨNG GIẢI MẬT TOÀN BỘ HỒ SƠ LIÊN QUAN VỚI PHÁP, VATICAN, NHẬT & MỸ: TRƯỚC 1945 ĐẾN SAU 1975 (TRONG ĐÓ CÓ QUAN HỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM VỚI LIÊN XÔ, TRUNG QUỐC)


ĐIỀU MONG MỎI CỤ THỂ NHẤT LÀ NHỮNG TÁC PHẨM NGHIÊN CỨU, VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT “CÓ VẤN ĐỀ”, “THUỘC LOẠI NHẠY CẢM VỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI – TÔN GIÁO” SẼ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CHO PHÉP XUẤT BẢN CHÍNH THỨC MỘT CÁCH TRỌN VẸN, THEO TINH THẦN TÔN TRỌNG SỰ THẬT LỊCH SỬ.


ĐÓ LÀ MONG ƯỚC CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN & MỌI NGƯỜI CẦM BÚT.

Posted in Không phân loại | 2 Comments »