Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Mười Một 4th, 2010

ĐÃ CÔNG BỐ KHẢO LUẬN VỀ VÕ TRỨ…

Posted by Trần Xuân An trên 04.11.2010

03-11 HB10, ĐÃ CÔNG BỐ RỘNG RÃI:

CUỘC KHỞI BINH NÂU SỒNG 1898-1900
& VÕ TRỨ (1855?-1900)
QUA CÁC NGUỒN TƯ LIỆU KHÁC NHAU

khảo luận sử học của Trần Xuân An

https://txawriter.wordpress.com/2010/10/21/ckb-nausong-votru/

Cũng có thể xem tại:
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/…

Bài khảo luận này tôi đang gửi đăng
trên các báo, tạp chí in giấy,
nhưng theo yêu cầu của nhiều người
đọc, tôi đành phải công bố trước trên
một vài điểm mạng (tạp chí điện tử…).

Kính mong được tòa soạn báo chí in
giấy thông cảm.

TXA.

04-11 HB10 (2010)

 

Đã đăng trên Tcđtl. TranNhuongCom,
03-11 HB10:
http://trannhuong.com/…

Đã đăng ở Tcđttl. PhongDiepNet:
http://www.phongdiep.net/…
 (05-11 HB10)

Hai tập thông tin điện tử dưới đây
cũng đã đăng lại:
http://tonvinhvanhoadoc.vn/…

http://www.bichkhe.org/…

 

Posted in Không phân loại | Leave a Comment »