Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Ngày TNĐL. & Khai sinh Nước VNDCCH.: 02-9-1945 (2010)

Posted by Trần Xuân An trên 01.09.2010

hidden hit counter

 

Nghe giọng đọc của chính chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày Tuyên ngôn độc lập &
Khai sinh Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa:
02-9-1945 (2010)

XEM PHẦN BÀN LUẬN (COMMENTS) VỀ NGÀY GIỖ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

14 bình luận trước “Ngày TNĐL. & Khai sinh Nước VNDCCH.: 02-9-1945 (2010)”

 1. Đọc báo said

  DI CHÚC
  CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
  công bố năm 1969

  VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

  Đó là một điều chắc chắn.

  Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam – Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.

  Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

  *
  * *

  Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, nghĩa là “người thọ 70, xưa nay hiếm”.

  Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người “xưa nay hiếm” nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.

  Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?

  Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.

  TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

  Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

  Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

  ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

  Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

  NHÂN DÂN LAO ĐộNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh.

  Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

  Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

  CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

  Còn non, còn nước, còn người,
  Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

  Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

  VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI – Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!

  Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình.

  Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

  *
  * *

  VỀ VIỆC RIÊNG – Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

  Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

  *
  * *

  Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

  Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế.

  Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

  Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1969
  HỒ CHÍ MINH

  Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12 (1966-1969), xuất bản lần 2 (tái bản lần 1), Nxb. Chính trị Quốc gia, 2000 (tr. 515-518, bản PDF).

  Cũng theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (mục tiểu sử HCM.):
  Lễ đọc Tuyên ngôn độc lập diễn ra vào buổi chiều [*] ngày 02-9-1945 (chứ không phải như thơ Tố Hữu: “Trời thu xanh ngát sáng [**] Tuyên ngôn”, theo cách nhiều người hiểu);
  Bác Hồ qua đời lúc 9 giờ 47 phút sáng 02-9-1969.

  [*] “Tại 48 Hàng Ngang, Hà Nội, Hồ Chí Minh đã soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập và tranh thủ ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng. Sau những ngày chuẩn bị khẩn trương, một cuộc míttinh lớn của nhân dân Hà Nội đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình chiều ngày 2-9-1945. Trong buổi lễ long trọng đó, Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân. Thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, thủ tiêu hoàn toàn chế độ thực dân, phong kiến, tuyên bố về nền độc lập của dân tộc Việt Nam trước đồng bào cả nước và nhân dân thế giới” (trích “Hồ Chí Minh – Tiểu sử”, Bảo tàng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia – HN, 2008 — bản vi tính trên Báo điện tử ĐCSVN.)

  Xem thêm:

  “… Mãi sáng mùng 2.9, lễ đài mới dựng xong, đang trang trí bên ngoài thì nhóm ông Dực mới đặt được máy, đến 11 giờ trưa mới thử được máy, đi đến từng loa nghe rất tốt… lác đác có những đoàn đã đi vào quảng trường.

  Đúng 2 giờ chiều thì đoàn xe có 2 ôtô đi đến lễ đài, theo sau là cả một đoàn xe đạp. Có hai xe máy đi hai bên… Khi cả đoàn đã đi lên trên lễ đài, thì vừa có tiếng hô: “Nghiêm! Chào cờ!”. Đoàn quân nhạc xếp hàng trước lễ đài cử bài “Tiến quân ca”. Qua khe hở của sàn lễ đài, ông Dực lần đầu tiên được thấy rõ Hồ Chủ tịch cao và gầy.

  “Khi vừa chào cờ xong thì Hồ Chủ tịch nhìn vào 3 micrô và sẽ thổi trước micrô “Philíp” ở giữa, đèn báo trên máy đỏ lên và lập tức có tiếng “phù” từ cái loa dội lại. Hồ Chủ tịch lùi lại một chút rồi nói: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Ở dưới đã vang lên: “Có ạ”.

  Tôi đã từng lắp micrô nhiều lần, nhưng lần đầu tiên tôi mới thấy một người thành thạo như vậy. Thường thì người ta lấy tay gõ nhẹ vào mặt micrô xem có tiếng loa kêu lóc cóc trở lại không, hoặc có người đếm một…hai… Tôi rất sung sướng và nói ngay với bạn: Chưa có người nào am hiểu về micrô như vậy và rất tôn trọng quần chúng. Sau đấy, Cụ Hồ chậm rãi đọc một mạch hết bản Tuyên ngôn Độc lập. (Trích hồi ký của ông Nguyễn Dực)””.

  Nguồn: Điều ít biết về ngày Tuyên ngôn Độc lập 2.9
  Thứ Năm, 2.9.2010 | 07:10 (GMT + 7)
  http :// laodong. com. vn / Tin-Tuc/ Dieu-it- biet-ve- ngay-Tuyen-ngon- Doc-lap- 29 / 11529

  [**] Chữ “sáng” này không phải là buổi sáng, mà là sáng chói, sáng bừng

  • TXA. said

   NGẪU NHIÊN LỊCH SỬ: ĐỀU LÀ NGÀY 02-9 (DƯƠNG LỊCH).
   TUY NHIÊN,
   2-9-1945 (26-7 Ất dậu 1945)
   2-9-1969 (21-7 Kỉ dậu 1969)
   NẾU TÍNH THEO ÂM LỊCH THÌ KHÔNG TRÙNG NGÀY.
   NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA XƯA NAY ĐỀU GIỖ KỊ THEO ÂM LỊCH.

   NGÀY GIỖ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VẪN LÀ NGÀY 21-7 ÂM LỊCH; CÒN MỖI NĂM, NGÀY ẤY RƠI VÀO NGÀY NÀO THUỘC DƯƠNG LỊCH, KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ.

   NHƯNG LÂU NAY TÔI CHƯA THẤY BÁO CHÍ, SÁCH VỞ NÀO VIẾT VỀ NGÀY GIỖ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH THEO ÂM LỊCH CẢ.

   THẬT LÀ KÌ LẠ!

   • Người đọc said

    Năm nay, giỗ Cụ lại trúng vào ngày 30-8-2010 (21-7 âm lịch).

    Sang năm, giỗ Cụ lại trúng vào ngày 20-8-2011 (21-7 âm lịch).

    v.v…

 2. Tìm kiếm - Search said

  Có thể vào các công cụ tìm kiếm trên mạng toàn cầu như Google, Yahoo, MSN (Bing)… với cụm từ “Ngày giỗ Bác Hồ Chí Minh” (có hay không có ngoặc kép đều được).

 3. Người đọc said

  Ông Trần Xuân An quý mến,

  Ông cần phải viết rõ: Không nên đeo đuổi một mô hình xã hội chưa có nước nào thực hiện thành công, kể cả nước Nga, nước đã khai sinh ra mô hình ấy, kể cả Trung Quốc, nước thứ 2 sau Nga, làm theo Nga. Nga thì phủ định sạch trơn sạch trụi, Trung Quốc cũng chỉ còn lại chuyên chính Đảng – Nhà nước toàn trị mà thôi.

  Không thể liều lĩnh đưa cả dân tộc vào con đường mà đích đến chưa bao giờ, nơi nào có thể thấy trong hiện thực! Không kinh qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản cũng là đốt giai đoạn, nóng vội. Chủ nghĩa Lénine sai với chủ nghĩa Marx ở điểm đốt giai đoạn này…

  Thực hiện đúng 100% Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (02-9-1945) là tốt nhất. Ta chống Pháp, phê phán thực dân, phát xít, đến nay, đã có độc lập, chủ quyền, nếu ta còn tệ hơn Pháp, Nhật thì vô lí quá! Mọi điều đều rất đúng, đúng về tinh thần, lập trường, quan điểm vốn là cơ sở để phê phán thực dân, phát xít. Duy một điều về kinh tế, có nói đến tư sản. Tuy vậy, mặc dù chấp nhận “cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên” nhưng cũng phải có biện pháp để cấm mọi thế lực tư sản không được phép “bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”.

  Còn Di chúc của Bác, theo tôi, không còn phù hợp với ngày nay nữa.

  Theo ông, ông nghĩ như thế nào?

  • TXA. said

   Trong tiểu thuyết “MÙA HÈ BÊN SÔNG”, tôi có viết rồi, thưa ông. Và cho đến nay, vẫn chưa xuất bản thành sách in giấy được, mà chỉ có thể xuất bản trên mạng toàn cầu (internet).

   Xin cảm ơn.

   Tôi không muốn bàn thêm nữa.

   Xin mời ông bàn thêm các vấn đề khác trên điểm mạng của tôi, ở đây và ở http://www.tranxuanan-writer.net

   Trân trọng,
   TXA.

  • Nguyễn Ý Kiến said

   — Trung Quốc (1949) là nước mạnh thứ 2 sau Nga.

   — Theo các văn kiện, “không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa chứ không phải “không kinh qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản, vì Đảng Cộng sản cầm quyền không chủ trương phát triển chủ nghĩa tư bản, mà chỉ xác định có một giai đoạn quá độ (chuyển tiếp) phát triển kinh tế có tính chất tư bản chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản mà thôi (N.E.P.). Mặc dù thế, trước Đổi mới, Đảng CSVN. vẫn quyết không kinh qua cả giai đoạn chuyển tiếp ấy!

   — Ý của ông Người Đọc khi nói về Di chúc của Bác: Không thể xây dựng chủ nghĩa xã hội theo như Di chúc?

 4. Người đọc said

  Ông đừng “bảo hoàng hơn vua” nhé, ông An!

  • txawriter said

   Mỗi người đều đôi mắt để nhìn, đều có đầu óc để suy nghĩ.

   Tôi vẫn thấy không có gì quý hơn độc lập chân chính, tự do chân chính, dân chủ chân chính, thực sự, cho đất nước và cho mỗi công dân.

 5. Ngo Thu Le said

  Khi chưa có tam quyền phân lập thực sự thì mọi lí thuyết về tự do dân chủ chỉ là trò lừa bịp. Và tầng lớp thống trị lừa bịp để làm gì thì ai cũng biết, chỉ có nhóm lợi ích là giả vờ không biết…

  • txawriter said

   Nhà giáo Ngô Thủ Lễ quý mến,

   Đúng, rất đúng là phải có cơ chế hợp lí để vận hành cho có hiệu quả tinh thần dân quyền, nhân quyền và dân chủ của một đất nước quyết giành và đã đạt được độc lập, tự do, cộng hòa, thể hiện ở lập trường, quan điểm trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (và Chính phủ lâm thời VNDCCH.), và cơ chế ấy phải được hiến định, luật định (quy định bằng hiến pháp, luật pháp)…

   Lâu nay, trí thức nước ta rất muốn trở lại với Hiến pháp 1946 là vì lẽ đó.

   Trước mắt, tiếng nói phản biện xã hội – chính trị – văn hóa và nhiều lĩnh vực khác là rất quan trọng; cho dù đó là tiếng nói cá nhân cũng phải được tôn trọng. Hiện nay, người ta đang phê phán cái gọi là dân chủ thông qua tổ chức đoàn thể (làm chủ tập thể trong các vấn đề xã hội, chính trị, văn hóa…), vì tiếng nói cá nhân phải thông qua tổ chức đoàn thể là … đã bị bóp méo, cắt xén, thậm chí bị dìm.

   Nhưng cũng lưu ý, cơ chế tam quyền phân lập (lập pháp, tư pháp, hành pháp độc lập thực sự với nhau trong một thể chế thống nhất) là thuộc chính thể dân chủ cộng hòa đúng nghĩa đó thôi.

   • TXA. said

    Cũng xin nhớ rằng, đó là tinh thần đường lối kháng chiến, kiến quốc thời Việt Minh, và chỉ trong thời Việt Minh mà thôi. Sau 1949, và trước 1949 vài năm, đường lối đã bị chủ nghĩa Mao chi phối, ép uổng.

 6. TXA. said

  Tiểu mục này, xin phép quý người đọc và bạn bè để được đóng lại.
  Thành thật cảm ơn.

  TXA.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: