Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Chín 1st, 2010

Ngày TNĐL. & Khai sinh Nước VNDCCH.: 02-9-1945 (2010)

Posted by Trần Xuân An trên 01.09.2010

hidden hit counter

 

Nghe giọng đọc của chính chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày Tuyên ngôn độc lập &
Khai sinh Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa:
02-9-1945 (2010)

XEM PHẦN BÀN LUẬN (COMMENTS) VỀ NGÀY GIỖ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Posted in Không phân loại | 14 Comments »