Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

Archive for Tháng Một 9th, 2010

CÂU ĐỐI – Chúc mừng năm mới Canh Dần HB10

Posted by Trần Xuân An trên 09.01.2010

hidden hit counter 

CÂU ĐỐI CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH DẦN HB10 (2010) 

 
 

 

 
 
 

Câu đối


Cọp gầm rừng báo   
 

Đất liền: Xuân ! 

Nâng phím, bút, đều không cọp giấy 


Hùm thức chốn quyền   

Đảo thẳm: Tết ! 

Giữ khơi, bờ, tất đúng hùm thiêng

 

TXA.

 

09-01 HB10 (2010) [25-11 Kỉ Sửu HB9-10] 

Posted in CÂU ĐỐI - Chúc mừng năm mới Canh Dần HB10 (2010) | Tagged: , | 6 Comments »