Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

KHÔNG NÊN VÔ TÌNH TẠO SỰ CỐ, RƠI VÀO KẾ LI GIÁN…

Posted by Trần Xuân An trên 19.07.2008

 hidden hit counter

“CÂY MUỐN LẶNG, GIÓ CHẲNG NGỪNG” !

KHÔNG NÊN VÔ TÌNH TẠO SỰ CỐ, RƠI VÀO KẾ LI GIÁN, HẠ UY TÍN LẪN NHAU, DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG “NGỘ NHẬN”, THẬM CHÍ ĐÁNH TRÁO TÁC GIẢ – TÁC QUYỀN VỀ SAU

1a.

Gửi anh Nguyễn Hoà & bạn Trần Hữu Dũng

13-7 HB8

Trần Hữu Dũng quý mến,

Suốt tuần lễ vừa rồi, đường dây cáp ADSL của mình bị ai đó ngắt đứt, nên không thể đọc và gửi e-mail, cũng không thể đưa lên web cái gì được! Chiều nay, 13-7 HB8, lúc 15 giờ, công ti FPT Telecom mới cho nhân viên xuống nối lại.

Mình vừa đọc xong bài viết giới thiệu của Trần Hữu Dũng về cuốn sách của mình: “Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” (Nxb. Thanh Niên, quý II, 2008).

Trước hết, xin cảm ơn nhã ý của Trần Hữu Dũng.

Tuy nhiên, bài giới thiệu có thể khiến người đọc hiểu lầm là mình chỉ làm công việc góp nhặt bài vở của người khác để làm thành cuốn sách!

Thực tế không phải như vậy. Mình phải chú giải thơ, chuyển lại ngôn ngữ thơ (chiếm hơn nửa số trang sách), ngoài phần thưa ngỏ, khảo luận của mình (trên 60 trang)… Có thể nói không ngoa là hầu như mình làm tất (trừ các bàn phiên âm, dịch nghĩa, khảo luận của các ông Trần Viết Ngạc, Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển, Đoàn Quang Hưng, Võ Xuân Đàn; một số bản phiên âm, dịch nghĩa của Nguyễn Tôn Nhan; những điểm hiệu đính của Ngô Thời Đôn). Những phần trong cuốn sách không kí tên tác giả bên dưới đều là của mình. Do đó mình mới đặt tên mình lên bìa sách (*). Ấy là theo nguyên tắc chung về việc biên soạn sách: Những phần không kí tên bên dưới trong cuốn sách là của người chủ biên.

Mình cần phải khẳng định công sức lao động đồng thời cũng là bản quyền của mình.

Năm 2006, anh Cao Quảng Văn trên “Kiến thức Ngày nay” cũng đã một lần vô tình lấy kiến thức, công sức lao động của mình “trao” cho người khác. Mình không chịu.

Mong Trần Hữu Dũng thông cảm.

Thành thật cảm ơn.

Trần Xuân An.

 ________________

(*) Bổ sung ngày 17-6 HB8: Xin nói rõ hơn: Từ năm 2000, chính nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh và nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc đã đề xuất trước tiên ý kiến là tôi nên đưa tên của chính tôi (Trần Xuân An) ra bìa 1 của cuốn sách, sau khi hai ông nhận thấy công sức lao động của tôi thể hiện ở bản thảo cuốn sách ấy.

1b.

XIN SỬA BÀI GIỚI THIỆU LẠI NHƯ SAU:

Đọc sách: Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 -1886) – Nghĩa khí của một nhà nho yêu nước. 

Cuốn Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) – Vài nét  về con người, tâm hồn và tư tưởng do Trần Xuân An biên soạn và khảo cứu là một tư liệu quý dành cho bạn đọc muốn tìm hiểu về nhân vật chính trong phái chủ chiến triều đình Huế, vừa được NXB Thanh Niên ấn hành vào quí 2 năm 2008. Sách dày 462 trang, chủ yếu là thơ Nguyễn Văn Tường (*) với phần chú giải của Trần Xuân An. Ngoài ra, còn có các bài viết, khảo luận, của các nhà nghiên cứu như Trần Viết Ngạc, Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển, Đoàn Quang Hưng, Võ Xuân Đàn và của chính Trần Xuân An.

   Di cảo Thơ Nguyễn Văn Tường gồm 66 bài thơ chữ Hán viết từ năm 1869 đến năm 1878, thể hiện tấm lòng yêu nước, thương dân của một trí thức đang phải gánh vác trọng trách nặng nề trước hoàn cảnh đất nước gieo neo.

   Đọc tác phẩm này càng thấy ông Nguyễn Văn Tường là nhà nho hành động bộc lộ rõ nét qua các bài thơ tràn đầy nghĩa khí. Cuộc binh biến năm 1885 nổ ra tại kinh đô Huế. Vua Hàm Nghi được Tôn Thất  Thuyết phò ra Tân Sở. Quan phụ chính Nguyễn Văn Tường, quan thượng thư Bộ Hộ Phạm Thuận Duật và ông Tôn Thất Đính, cha của Tôn Thất Thuyết, bị đày ra Côn Đảo, rồi lại bị đày qua đảo Tahiti. Sau đó ông Nguyễn Văn Tường mất, thân xác được đưa về an táng tại quê nhà. Ông đúng là cây tùng, cây bách trong triều đình Huế lúc bấy giờ, dù khiêm tốn tự nhận mình là  một cây xà nhỏ : Khẳng tác nhân gia tiểu giác lương (Xà nhỏ trong nhà cũng một cây). Ngoài ra người biên soạn Trần Xuân An còn đưa vào sách những sáng tác ngoài thi tập như Tự trào, Điếu Bùi Viện (câu đối)… cùng nguyên tác thơ chữ Hán của ông Nguyễn Văn Tường để bạn đọc dễ dàng tham khảo, đối chiếu.

TRẦN HỮU DŨNG

_________________

(*) Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ; Nguyễn Tôn Nhan phiên âm, dịch nghĩa bổ sung; Trần Xuân An chuyển lại ngôn ngữ thơ; Ts. Ngô Thời Đôn hiệu đính các bản dịch.

 

2a.

16-7 HB8

NHƯNG BÀI VIẾT CÓ CHI TIẾT SAI LẠC ẤY, GOOGLE ĐÃ “CACHE” !!!

LINK / GOOGLE SEARCH (bấm vào đây)

http://209.85.175.104/search?q=cache:NhBZE5iz59MJ:vannghesongcuulong.org/ vietnamese/vanhoc_tacpham.asp%3FTPID%3D8350%26LOAIID%3D21%26TGID%3D608 +%22Th%C6%A1+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+T%C6%B0%E1%BB%9Dng%22+ %22Tr%E1%BA%A7n+Xu%C3%A2n+An%22+%22NXB+Thanh+Ni%C3% AAn%22&hl=vi&ct=clnk&cd=50&gl=vn

 

Đây là cache của

http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=8350&LOAIID=21&TGID=608

được lưu ngày 12 Tháng Bảy 2008 22:03:50 GMT. của G o o g l e
Bộ nhớ cache của
G o o g l e là một bản sao của trang web chúng tôi đã lưu lại khi thu lượm trên Web.
Trang này có thể đã thay đổi kể từ khi đó. Hãy bấm vào đây để tới

 trang mới nhất mà không đánh dấu.
Trang được lưu trong bộ nhớ cache này có thể chứa những hình ảnh không tồn tại nữa. Bấm vào đây để xem

phần văn bản được lưu trong bộ nhớ cache.
Để liên kết tới hoặc đánh dấu trang này, hãy sử dụng URL sau:

 http://www.google.com/search?q=cache:NhBZE5iz59MJ:vannghesongcuulong.org/

vietnamese/vanhoc_tacpham.asp%3FTPID%3D8350%26LOAIID%3D21

%26TGID%3D608+%22

Th%C6%A1+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+T%C6%B0%E1

%BB%9Dng%22+%22Tr%E1%BA%A7n+Xu%C3%A2n+An%22+

%22NXB+Thanh+Ni%C3%AAn%22&hl=vi&ct=clnk&cd=7&gl=vn

 

 

Google không có một mối liên hệ nào đến các tác giả của các trang web này cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

 

Những cụm từ tìm kiếm này đã được tô sáng: thơ nguyễn văn tường trần xuân an nxb thanh nien

 

 

 

 

Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 -1886) – Nghĩa khí của một nhà nho yêu nước.


Trần Hữu Dũng

 

 

 

Cuốn Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) – Vài nét  về con người, tâm hồn và tư tưởng do Trần Xuân An biên soạn là một tư liệu quí dành cho bạn đọc muốn tìm hiểu về nhân vật chính trong phái chủ chiến triều đình Huế, vừa được NXB Thanh Niên ấn hành vào quí 2 năm 2008. Sách dày 462 trang gồm nhiều khảo luận của các nhà nghiên cứu như Trần Viết Ngạc, Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển, Đoàn Quang Hưng, Võ Xuân Đàn, Nguyễn Tôn Nhan

Di cảo Thơ Nguyễn Văn Tường gồm 66 bài thơ chữ Hán viết từ năm 1869 đến năm 1876, thể hiện tấm lòng yêu nước, thương dân của một trí thức đang phải gánh vác trọng trách nặng nề trước hoàn cảnh đất nước gieo neo.

Đọc tác phẩm này càng thấy ông Nguyễn Văn Tường là nhà nho hành động bộc lộ rõ nét qua các bài thơ tràn đầy nghĩa khí. Cuộc binh biến năm 1885 nổ ra tại kinh đô Huế. Vua Hàm Nghi được Tôn Thất  Thuyết phò ra Tân Sở. Quan phụ chính Nguyễn Văn Tường, quan thượng thư Bộ Hộ Phạm Thuận Duật và ông Tôn Thất Đính, cha của Tôn Thất Thuyết, bị đày ra Côn Đảo, sau đó bị đày qua đảo Tahiti. Sau đó ông Nguyễn Văn Tường mất, thân xác được đưa về an táng tại quê nhà. Ông đúng là cây tùng, cây bách trong triều đình Huế lúc bấy giờ, dù khiêm tốn tự nhận mình là  một cây xà nhỏ : Khẳng tác nhân gia tiểu giác lương (Xà nhỏ  trong nhà cũng một cây). Ngoài ra người biên soạn Trần Xuân An còn đưa vào sách những sáng tác ngoài thi tập như Tự trào (câu đối), Điếu Bùi Viện…cùng nguyên tác thơ chữ Hán của ông Nguyễn Văn Tường để bạn đọc dễ dàng tham khảo.

TRẦN HỮU DŨNG

Ngày đăng: 12.7.2008 – Số lượt xem : 24

 

2b.

Anh Nguyễn Hoà & bạn Trần Hữu Dũng quý mến,

Bài giới thiệu do bạn Trần Hữu Dũng viết về cuốn sách mới của tôi, GOOGLE (và cả Yahoo) đã “cache”, lưu vào bộ nhớ!

Bài ấy, chúng ta nhất trí với nhau là xoá đi và đã xóa rồi. Nói rõ ra là do tôi không đồng ý, hai anh đành phải xoá. Nhưng dẫu sao Google (và cả Yahoo) cũng đã lưu, nên thật là tai hại!

Tôi nói thật là tai hại, vì trong bài viết của bạn Trần Hữu Dũng có một vài thông tin sai lạc, nhất là câu “Sách dày 462 trang gồm nhiều khảo luận của các nhà nghiên cứu như Trần Viết Ngạc, Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển, Đoàn Quang Hưng, Võ Xuân Đàn, Nguyễn Tôn Nhan…”.

Như tôi đã nói lại với anh Nguyễn Hoà và bạn Trần Hữu Dũng, anh Nguyễn Tôn Nhan không viết một câu nào trong cuốn sách ấy. Anh Nhan chỉ phiên âm (45 bài ông Trần Đại Vinh và ông Vũ Đức Sao Biển đã phiên âm, anh Nhan chỉ dò lại) và dịch nghĩa (chứ không dịch thơ) khoảng 20 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Văn Tường mà thôi. Nói cho ngay, phần dịch nghĩa của anh Nguyễn Tôn Nhan, tôi cũng đã biên soạn lại, cho phù hợp với cách dịch nghĩa khoa học (không xem nặng phần xuôi tai, dễ đọc). Tôi đã ghi rõ ở TRANG 3 và ở phần LỜI THƯA ĐẦU SÁCH.

Nếu đọc bài của bạn Trần Hữu Dũng, người ta sẽ không hiểu tại sao bạn Trần Hữu Dũng không nhắc đến bài khảo luận sử học của tôi (Trần Xuân An); thậm chí có người hiểu là trong cuốn sách ấy còn có bài khảo luận của anh Nguyễn Tôn Nhan !!!???

Phải chăng “ai đó” cố tình “chơi khăm”. Khi người ta “chơi khăm”, cố tình tạo ra sự cố, mình cãi, tức là mình mắc mưu người ta rồi!

Và chúng ta rất cần bình tĩnh kẻo sa vào kế li gián!

Đề nghị anh Nguyễn Hoà và bạn Trần Hữu Dũng giải quyết vấn đề này (*).

Trân trọng,

Quý mến,

Trần Xuân An.

_________________

(*) Có thể đề nghị GOOGLE (và YAHOO) xoá trang CACHE này khỏi bộ nhớ GOOGLE (và bộ nhớ YAHOO).

 

_________________________

 

Xem thêm:

http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/anpham_chitiet.asp?APSID=342

VĂN CHƯƠNG VIỆT

Tư liệu văn hoá nghệ thuật

 

THơ NGUYễN VăN TườNG (1824-1886) – VÀI NÉT Về CON NGườI, TÂM HồN VÀ Tư TưởNG, NXB. THANH NIÊN, QUÝ 2 2008 – TRẦN XUÂN AN BIÊN SOạN, KHảO CứU

 

 

 

Nnc. TRẦN VIẾT NGẠC sưu tầm, khảo luận sử học (thay lời giới thiệu) -Nnc. TRẦN ĐẠI VINH, Nnc. VŨ ĐỨC SAO BIỂN phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, khảo luận sử học & giới thiệu thi tập – Gs. ĐOÀN QUANG HƯNG, PGs.Ts. VÕ XUÂN ĐÀN khảo luận sử học – Nnc. NGUYỄN TÔN NHAN phiên âm, dịch nghĩa – Ts. NGÔ THỜI ĐÔN hiệu đính các bản dịch – TRẦN XUÂN AN biên soạn, khảo cứu (tổ chức nội dung, khảo luận sử học, sưu tầm thơ ngoài tập, thơ phụ lục, chú thích và bị chú phản biện các bài khảo luận của các tác giả, chú giải thơ, chuyển ra ngôn ngữ thơ trên cơ sở các bản phiên dịch Thi tập, thơ ngoài tập, thơ phụ lục chữ Hán…).

NHỮNG THÔNG TIN Ở TRANG NÀY   http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/anpham_chitiet.asp?APSID=342  LÀ HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC.

________________________________________

Quay lại trang 16 “Bài mới – sách mới – tin tức mới” (WebTgTXA.):

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-16

Trang này được đưa lên mạng liên thông toàn cầu (internet) vào chiều ngày 16-7 HB8 (2008); bổ sung vào sáng 17-7 HB8

 

11 bình luận tới “KHÔNG NÊN VÔ TÌNH TẠO SỰ CỐ, RƠI VÀO KẾ LI GIÁN…”

 1. txawriter said

  ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP:

  17-7 HB8 ( 2008 ):

  Kính đề nghị Google khẩn cấp “lưu giữ” ( ”cache” ) tệp thông tin này, đồng thời làm thế nào để nối kết trang này vào trang Google đã “lưu giữ” bài viết của Trần Hữu Dũng trên Văn chương Việt ( 12-7-2008 ) ( phần văn bản được lưu trong bộ nhớ cache ), để người đọc nếu đọc trang “lưu giữ” bài ấy, phải đọc tiếp tệp thông tin này ;

  hoặc, có thể chăng, đề nghị Google (và Yahoo) xoá khỏi bộ nhớ trong máy chủ của họ trang Văn chương Việt ( 12-7-2008 ) có bài viết ấy của Trần Hữu Dũng, xem như vô sự, như chưa từng xảy ra sự cố đáng tiếc đó.

  19-7 HB8:

  Kính gửi anh Nguyễn Hoà, bạn Trần Hữu Dũng,

  Dẫu sao thì bài giới thiệu sách mới ( tôi vừa xuất bản với hình thức in giấy, Nxb. Thanh Niên, II, 2008 ) do Trần Hữu Dũng viết, đăng trên Tạp chí điện tử (Tcđt.) Văn chương Việt, ngày 12-7 HB8 ( 2008 ), Google, Yahoo (tự động hoá) cũng đã “lưu giữ” (cache), và phổ biến trên mạng liên thông toàn cầu, mặc dù ngày 14-7 HB8 ( 2008 ) anh Nguyễn Hoà đã xoá.

  Vi vậy, dù muốn dù không, tôi ở thế bắt buộc phải phản hồi.
  Link của trang đã xoá còn đây:

  Văn chương Việt: …vanhoc_tacpham.asp?TPID=8350&LOAIID=21&LOAIREF=1&TGID=608

  Tôi kính đề nghị anh cho đăng trên Tcđt. Văn chương Việt những thông tin phản hồi trên đây, và đăng ngay trên trang vốn đăng bài của Trần Hữu Dũng và đã bị xoá (link trên), hoặc đăng ở trang mới, link mới cũng được. Bằng cách nào cũng nên đưa tiêu đề lên trang nhất của Tcđt. Văn chương Việt như thường lệ.

  Kính mong anh quan tâm, nhất trí, và cho kĩ thuật viên thực hiện ngay.

  Trân trọng,
  Kính thư,
  Trần Xuân An.

 2. txawriter said

  Link hình ảnh trang 3 “Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) — Vài nét…”, Nxb. Thanh Niên, 2008: (bấm vào đây để xem ảnh lớn cỡ, rõ nét)

 3. txawriter said

  Tôi luôn trông chờ những bài viết có tính đối thoại từ nhiều người, nhiều nơi, dịu lời hoặc mạnh giọng, trên các diễn đàn báo chí in giấy; tôi sẵn sàng tham dự vào cuộc đối thoại ấy

  21-6 HB8:

  Khi viết lại thành ngữ “Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng”, tôi đã viết thêm phần chính của nhan đề là “KHÔNG NÊN VÔ TÌNH TẠO SỰ CỐ, RƠI VÀO KẾ LI GIÁN, HẠ UY TÍN LẪN NHAU, DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG “NGỘ NHẬN”, THẬM CHÍ ĐÁNH TRÁO TÁC GIẢ – TÁC QUYỀN VỀ SAU”. Trong tinh thần khát vọng dân chủ, thể hiện cụ thể qua đối thoại về học thuật (tất nhiên, cả trong lĩnh vực văn nghệ), và vấn đề chung quanh nó là về bản quyền, tôi không hề mâu thuẫn với chính mình. Tôi luôn luôn mong chờ những đối thoại với các bài viết có tính bàn luận, bao gồm tính tranh luận, một cách văn minh, lành mạnh, lương thiện, trí thức. Tôi cũng như mọi người cầm bút, cầm phấn bảng hay những người đọc kính mến vốn yêu chuộng, trân trọng, hiểu biết về học thuật, đều mong muốn như vậy; và luôn phê phán những cuộc “chít, chát” vụn vặt, những trò chơi khăm, tạo sự cố một cách nhỏ mọn, dạng “thọc gậy bánh xe”, “đâm bị thóc, thọc bị gạo”, gây chia rẽ, mất đoàn kết và tự hạ thấp nhân cách. Tôi cũng đã viết rõ, tôi không thể tin rằng, anh Nguyễn Hoà (chủ biên Tcđt. Văn chương Việt) và bạn Trần Hữu Dũng (nhà thơ Việt Nam, công tác tại toà soạn tuần báo Văn Nghệ TP.HCM.) đã cố ý gây ra sự cố trên. Nhưng rất đáng tiếc là sự cố thực sự đã xảy ra như vậy. Tôi cũng không thể tin nổi hai người quen biết ấy lại không tìm ra một cách giải quyết nào thích hợp hơn khi tình huống đã bị đẩy đến mức như thế (Google va Yahoo đã “thu lượm” và phát tán trên toàn cầu bài viết có chi tiết sai lạc, gây ngộ nhận của nhà thơ Trần Hữu Dũng!)… Một lần nữa, tôi khẳng định, tôi luôn trông chờ những bài viết có tính đối thoại, dịu lời hoặc mạnh giọng, trên diễn đàn báo chí in giấy; tôi sẵn sàng tham dự vào cuộc đối thoại ấy; nhưng ở nước ta, báo chí có giấy phép nhà nước lại quá “cửa quyền” (?!?!), nên tệ lắm cũng viết bài cho thật cẩn trọng để đối thoại với nhau trên các điểm mạng liên thông (websites, web-blogs).

  Trần Xuân An

 4. txawriter said

  THƯ XÁC NHẬN CỦA ANH NGUYỄN TÔN NHAN

  VÀI LỜI CỦA TRẦN XUÂN AN:

  — Một lần nữa, xin minh định, thực hiện trang này chỉ là việc bất đắc dĩ, chẳng đặng đừng mà WebTgTXA. phải gánh chịu. Nguyên nhân trực tiếp của sự cố là do Trần Hữu Dũng (TP.HCM.), Nguyễn Hoà (Tcđt. VCV.). Nguyên nhân thực sự của sự cố lại là những thế lực đen tối, bảo thủ…

  — Cũng một lần nữa, xin khẳng định, bản quyền (chủ yếu là tác quyền về mặt tinh thần) phiên âm & dịch nghĩa 21 bài thơ của Nguyễn Văn Tường (1824-1886) bởi anh Nguyễn Tôn Nhan vẫn thuộc anh Nguyễn Tôn Nhan. Đối với các ông Trần Viết Ngạc, Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển, Đoàn Quang Hưng, Võ Xuân Đàn, Ngô Thời Đôn, cũng tương tự như vậy. Riêng về nguyên tác “Thi tập Nguyễn Văn Tường”, các sáng tác ngoài Thi tập của ông, bản quyền thuộc về tài nguyên quốc gia (như các tác giả trung đại, đầu thế kỉ XX). Trần Xuân An chỉ giữ bản quyền (tác quyền / tinh thần) những phần do Trần Xuân An nghiên cứu, chú giải, biên soạn, chuyển lại ngôn ngữ thơ, và cả chỉnh thể cuốn sách (quyền sở hữu chủ thuộc bản quyền). Vì cuốn sách này, với các ý tưởng, nhận định, tư liệu của Trần Xuân An, vốn là cơ sở của các cuốn sách, bộ sách khác, cùng đề tài, do Trần Xuân An đào sâu, triển khai, viết và đã xuất bản, cho nên, vấn đề là ở đó.

  — Điều quan trọng nhất: Trên tất cả, đó là danh dự, liêm sỉ của tôi — một người cầm bút –, và quyết tâm bảo vệ sự thật lịch sử.

  — Về điện thư của anh Nguyễn Tôn Nhan dưới đây, vì anh không sử dụng dấu thanh (sắc, huyền, nặng, hỏi ngã), nên tôi gõ phím lại như sau:

  Trần Xuân An thân

  Tôi vừa đọc thư của bạn. Tôi xin có vài ý vắn tắt: Từ trước tới nay tôi hoàn toàn coi công trình “Nguyễn Văn Tường…” là TUYỆT ĐỐI của riêng bạn. Một vài bài dịch (nghĩa đen) của tôi chỉ để ghi chút kỷ niệm văn tự với bạn. Tôi chưa bao giờ tham dự vào nội dung tác quyền của bạn. Mong bạn cứ yên tâm, và cứ công bố ý kiến (và là sự thật) của tôi. Tôi rất ít quan tâm tới mấy vụ thị phi văn nghệ, nhưng nếu cần, tôi sẵn sàng cải chính cho bạn.

  Thân ái
  NGUYỄN TÔN NHAN

  Thành thật cảm ơn sự quan tâm của những toà soạn, nhà xuất bản, quý vị thuộc giới cầm bút có địa chỉ kèm theo điện thư này.

  WebTgTXA.

  THƯ XÁC NHẬN CỦA ANH NGUYỄN TÔN NHAN (3 phiên bản từ Yahoo Mail):

  Re: Viec rac roi nho nhat nhung kha phien toai
  Wednesday, July 23, 2008 7:52 PM

  From Ngu Coc Wed Jul 23 19:52:05 2008
  Return-Path: ngucoc_vn@vnn.vn 3.googlepages.com>

  Authentication-Results: mta372.mail.re4.yahoo.com from=vnn.vn; domainkeys=neutral (no sig)
  Received: from 222.255.124.15 (EHLO hcm-cp15.vnn.vn) (222.255.124.15) by mta372.mail.re4.yahoo.com with SMTP; Wed, 23 Jul 2008 19:52:07 -0700
  Received: from ngucoc (222.254.196.163) by hcm-cp15.vnn.vn (7.3.118.8 ) (authenticated as ngucoc_vn) id 46DD0DD60389FFC5 for tranxuanan_vn@yahoo.com; Thu, 24 Jul 2008 09:52:05 +0700
  Message-ID: 001201c8ed38$41bebd70$0301a8c0@ngucoc
  Reply-To: “Ngu Coc” ngucoc_vn@vnn.vn

  From: “Ngu Coc” ngucoc_vn@vnn.vn

  To: “Tran Xuan An” tranxuanan_vn@yahoo.com

  References: 236893.31410.qm@web31406.mail.mud.yahoo.com

  Subject: Re: Viec rac roi nho nhat nhung kha phien toai
  Date: Thu, 24 Jul 2008 09:52:05 +0700
  Organization: Home
  MIME-Version: 1.0
  Content-Type: multipart/alternative; boundary=”—-=_NextPart_000_000F_01C8ED72.EDE1EC00″
  Content-Length: 14165

  Tran Xuan An than

  Toi vua doc thu cua ban. Toi xin co vai y van tat:Tu truoc toi nay toi hoan toan coi cong trinh” Nguyen van Tuong…” la TUYET DOI cua rieng ban. Mot vai bai dich( nghia den) cua toi chi de ghi chut ky niem van tu voi ban. Toi chua bao gio tham du vao noi dung tac quyen cua ban. Mong ban cu yen tam,va cu cong bo y kien (va la su that) cua toi. Toi rat it quan tam toi may vu thi phi van nghe, nhung neu can, toi san sang cai chinh cho ban.

  Than ai
  NGUYEN TON NHAN

  —– Original Message —–
  From: Tran Xuan An
  To: Ngu Coc Nguyen Ton Nhan ; dung tran-huu ; nguyenhoa@vanchuongviet.org ; webmaster@vannghesongcuulong.org ; nguyenhoavcv@gmail.com ; Bao Cong An TP.HCM – Lai Van Long, Le Hoang Dung ; Bao SGGP ; sggp@hcm.vnn.vn ; BBCViet bbcVIET ; Ngac TranViet ; Xuan Ng Dac ; ThNIENngaythg ThNienngthuong ; tuoitre ; chimviet chimviet ; Hoi Tu ; HOAN NGUYEN bao Quang Tri ; leduc duc ; Duc Duc Le ; Man Minh ; mm1948mm@gmail.com ; xuanay ; XuaNay HaNoi ; vanvietloc@gmail.com ; nguyen Phu Yen ; NguyenVanHoa Nguyen-Van-Hoa ; dung hoang ; Duc Thong Nguyen Dong Thuc ; HOANG TRAN ; leminhquoc06 LeMinhQuoc ; leminh quoc ; Luyen VpVan ; nguyenboinhien BoiNhien ; kienthucngaynay@hcm.fpt.vn ; Vuu Ngo ; Nguyen Chien ; Tam VoVan ; NgoThiHanh CnNxbThanhNien ; nguyentruongcnnxbTN ; nguyenducbinh, bichngan ; Phan Van Hoang ; Le Hung Vong ; le ky thuong le ky thuong ; Le Khac Cuong KienThucNNay ; ngohuudoan ; voque_hue@yahoo.com.vn

  Sent: Thursday, July 24, 2008 6:26 AM
  Subject: Viec rac roi nho nhat nhung kha phien toai

  Kinh gui anh Nguyen Ton Nhan,
  (va anh Nguyen Hoa / Tcdt. Van chuong Viet; ban Tran Huu Dung / Van nghe TP.HCM)

  (Kinh gui kem: cac toa soan bao chi, nha xuat ban, cac nha nghien cuu …
  Kinh mong duoc quan tam. Xin cam on truoc)
  Anh Nguyen Ton Nhan quy men,

  Co mot viec rac roi nho mon thoi, nhung cung gay nhieu phien toai.

  Anh xem o phan dinh kem (attachment), nhung de xem day du thong tin hon, anh bam vao 4 links duoi day:

  http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-16

  http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khong-nen-tao-su-co-de-li-gian.htm

  http://cc.msnscache.com/cache.aspx?q=73680762509115&mkt=en-US&setlang=en-US&w=78def0d7,3242fdda&FORM=CVRE5

  ( https://txawriter.wordpress.com/category/khong-nen-vo-tinh-tao-su-co/ )

  Day la su+. co^’ ngoa`i y muon cua toi. Nguyen nhan la do ban Tran Huu Dung VN.TP.HCM. & anh Nguyen Hoa VCV.

  Anh vui long xac nhan cho moi nguoi cung biet (THONG TIN TOI TRINH BAY O CAC TRANG WEB VUA DAN LINKS TREN LA HOAN TOAN DUNG SU THAT).

  Thanh that cam on anh.

  Tran trong,
  Kinh thu,

  Tran Xuan An

  Web chinh (main web):
  http://tranxuanan.writer.googlepages.com
  & Cac web khac (others):
  http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com
  http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm
  Email:
  tranxuanan.writer@gmail.com
  tranxuanan_vn@yahoo.com
  Nha (house):
  71B Pham Van Hai
  Phuong 3, quan Tan Binh, TP.HCM.
  Dien thoai (phone): (08 ) 8453955 & 0908 803 908

  No virus found in this incoming message.
  Checked by AVG.
  Version: 7.5.526 / Virus Database: 270.5.5/1568 – Release Date: 7/23/2008 6:55 AM

  Re: Viec rac roi nho nhat nhung kha phien toai
  Wednesday, July 23, 2008 7:52 PM

  From Ngu Coc Wed Jul 23 19:52:05 2008
  Return-Path: ngucoc_vn@vnn.vn 3.googlepages.com >

  Authentication-Results: mta372.mail.re4.yahoo.com from=vnn.vn; domainkeys=neutral (no sig)
  Received: from 222.255.124.15 (EHLO hcm-cp15.vnn.vn) (222.255.124.15) by mta372.mail.re4.yahoo.com with SMTP; Wed, 23 Jul 2008 19:52:07 -0700
  Received: from ngucoc (222.254.196.163) by hcm-cp15.vnn.vn (7.3.118.8 ) (authenticated as ngucoc_vn) id 46DD0DD60389FFC5 for tranxuanan_vn@yahoo.com; Thu, 24 Jul 2008 09:52:05 +0700
  Message-ID: 001201c8ed38$41bebd70$0301a8c0@ngucoc
  Reply-To: “Ngu Coc” ngucoc_vn@vnn.vn

  From: “Ngu Coc” ngucoc_vn@vnn.vn

  To: “Tran Xuan An” tranxuanan_vn@yahoo.com

  References: 236893.31410.qm@web31406.mail.mud.yahoo.com
  Subject: Re: Viec rac roi nho nhat nhung kha phien toai
  Date: Thu, 24 Jul 2008 09:52:05 +0700
  Organization: Home
  MIME-Version: 1.0
  Content-Type: multipart/alternative; boundary=”—-=_NextPart_000_000F_01C8ED72.EDE1EC00″
  Content-Length: 14165

  Tran Xuan An than
  Toi vua doc thu cua ban. Toi xin co vai y van tat:Tu truoc toi nay toi hoan toan coi cong trinh” Nguyen van Tuong…” la TUYET DOI cua rieng ban. Mot vai bai dich( nghia den) cua toi chi de ghi chut ky niem van tu voi ban. Toi chua bao gio tham du vao noi dung tac quyen cua ban. Mong ban cu yen tam,va cu cong bo y kien (va la su that) cua toi. Toi rat it quan tam toi may vu thi phi van nghe, nhung neu can, toi san sang cai chinh cho ban.

  Than ai
  NGUYEN TON NHAN

  —– Original Message —–
  From: Tran Xuan An
  To: Ngu Coc Nguyen Ton Nhan ; dung tran-huu ; nguyenhoa@vanchuongviet.org ; webmaster@vannghesongcuulong.org ; nguyenhoavcv@gmail.com ; Bao Cong An TP.HCM – Lai Van Long, Le Hoang Dung ; Bao SGGP ; sggp@hcm.vnn.vn ; BBCViet bbcVIET ; Ngac TranViet ; Xuan Ng Dac ; ThNIENngaythg ThNienngthuong ; tuoitre ; chimviet chimviet ; Hoi Tu ; HOAN NGUYEN bao Quang Tri ; leduc duc ; Duc Duc Le ; Man Minh ; mm1948mm@gmail.com ; xuanay ; XuaNay HaNoi ; vanvietloc@gmail.com ; nguyen Phu Yen ; NguyenVanHoa Nguyen-Van-Hoa ; dung hoang ; Duc Thong Nguyen Dong Thuc ; HOANG TRAN ; leminhquoc06 LeMinhQuoc ; leminh quoc ; Luyen VpVan ; nguyenboinhien BoiNhien ; kienthucngaynay@hcm.fpt.vn ; Vuu Ngo ; Nguyen Chien ; Tam VoVan ; NgoThiHanh CnNxbThanhNien ; nguyentruongcnnxbTN ; nguyenducbinh, bichngan ; Phan Van Hoang ; Le Hung Vong ; le ky thuong le ky thuong ; Le Khac Cuong KienThucNNay ; ngohuudoan ; voque_hue@yahoo.com.vn

  Sent: Thursday, July 24, 2008 6:26 AM
  Subject: Viec rac roi nho nhat nhung kha phien toai

  Kinh gui anh Nguyen Ton Nhan,
  (va anh Nguyen Hoa / Tcdt. Van chuong Viet; ban Tran Huu Dung / Van nghe TP.HCM)

  (Kinh gui kem: cac toa soan bao chi, nha xuat ban, cac nha nghien cuu …
  Kinh mong duoc quan tam. Xin cam on truoc)

  Anh Nguyen Ton Nhan quy men,
  Co mot viec rac roi nho mon thoi, nhung cung gay nhieu phien toai.
  Anh xem o phan dinh kem (attachment), nhung de xem day du thong tin hon, anh bam vao 4 links duoi day:

  http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-16

  http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khong-nen-tao-su-co-de-li-gian.htm

  http://cc.msnscache.com/cache.aspx?q=73680762509115&mkt=en-US&setlang=en-US&w=78def0d7,3242fdda&FORM=CVRE5

  ( https://txawriter.wordpress.com/category/khong-nen-vo-tinh-tao-su-co/ )

  Day la su+. co^’ ngoa`i y muon cua toi. Nguyen nhan la do ban Tran Huu Dung VN.TP.HCM. & anh Nguyen Hoa VCV.

  Anh vui long xac nhan cho moi nguoi cung biet (THONG TIN TOI TRINH BAY O CAC TRANG WEB VUA DAN LINKS TREN LA HOAN TOAN DUNG SU THAT).

  Thanh that cam on anh.

  Tran trong,
  Kinh thu,
  Tran Xuan An

  Web chinh (main web):
  http://tranxuanan.writer.googlepages.com
  & Cac web khac (others):
  http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com
  http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm
  Email:
  tranxuanan.writer@gmail.com
  tranxuanan_vn@yahoo.com
  Nha (house):
  71B Pham Van Hai
  Phuong 3, quan Tan Binh, TP.HCM.
  Dien thoai (phone): (08 ) 8453955 & 0908 803 908

  No virus found in this incoming message.
  Checked by AVG.
  Version: 7.5.526 / Virus Database: 270.5.5/1568 – Release Date: 7/23/2008 6:55 AM

  Flag this message
  Re: Viec rac roi nho nhat nhung kha phien toai
  Wednesday, July 23, 2008 7:52 PM

  From Ngu Coc Wed Jul 23 19:52:05 2008
  Return-Path: ngucoc_vn@vnn.vn 3.googlepages.com >

  Authentication-Results: mta372.mail.re4.yahoo.com from=vnn.vn; domainkeys=neutral (no sig)
  Received: from 222.255.124.15 (EHLO hcm-cp15.vnn.vn) (222.255.124.15) by mta372.mail.re4.yahoo.com with SMTP; Wed, 23 Jul 2008 19:52:07 -0700
  Received: from ngucoc (222.254.196.163) by hcm-cp15.vnn.vn (7.3.118.8 ) (authenticated as ngucoc_vn) id 46DD0DD60389FFC5 for tranxuanan_vn@yahoo.com; Thu, 24 Jul 2008 09:52:05 +0700
  Message-ID: 001201c8ed38$41bebd70$0301a8c0@ngucoc
  Reply-To: “Ngu Coc” ngucoc_vn@vnn.vn

  From: “Ngu Coc” ngucoc_vn@vnn.vn
  View contact details

  To: “Tran Xuan An” tranxuanan_vn@yahoo.com

  References: 236893.31410.qm@web31406.mail.mud.yahoo.com
  Subject: Re: Viec rac roi nho nhat nhung kha phien toai
  Date: Thu, 24 Jul 2008 09:52:05 +0700
  Organization: Home
  MIME-Version: 1.0
  Content-Type: multipart/alternative; boundary=”—-=_NextPart_000_000F_01C8ED72.EDE1EC00″
  Content-Length: 14165
  Compact Headers

  Tran Xuan An than

  Toi vua doc thu cua ban. Toi xin co vai y van tat:Tu truoc toi nay toi hoan toan coi cong trinh” Nguyen van Tuong…” la TUYET DOI cua rieng ban. Mot vai bai dich( nghia den) cua toi chi de ghi chut ky niem van tu voi ban. Toi chua bao gio tham du vao noi dung tac quyen cua ban. Mong ban cu yen tam,va cu cong bo y kien (va la su that) cua toi. Toi rat it quan tam toi may vu thi phi van nghe, nhung neu can, toi san sang cai chinh cho ban.

  Than ai
  NGUYEN TON NHAN

  —– Original Message —–

  From: Tran Xuan An
  To: Ngu Coc Nguyen Ton Nhan ; dung tran-huu ; nguyenhoa@vanchuongviet.org ; webmaster@vannghesongcuulong.org ; nguyenhoavcv@gmail.com ; Bao Cong An TP.HCM – Lai Van Long, Le Hoang Dung ; Bao SGGP ; sggp@hcm.vnn.vn ; BBCViet bbcVIET ; Ngac TranViet ; Xuan Ng Dac ; ThNIENngaythg ThNienngthuong ; tuoitre ; chimviet chimviet ; Hoi Tu ; HOAN NGUYEN bao Quang Tri ; leduc duc ; Duc Duc Le ; Man Minh ; mm1948mm@gmail.com ; xuanay ; XuaNay HaNoi ; vanvietloc@gmail.com ; nguyen Phu Yen ; NguyenVanHoa Nguyen-Van-Hoa ; dung hoang ; Duc Thong Nguyen Dong Thuc ; HOANG TRAN ; leminhquoc06 LeMinhQuoc ; leminh quoc ; Luyen VpVan ; nguyenboinhien BoiNhien ; kienthucngaynay@hcm.fpt.vn ; Vuu Ngo ; Nguyen Chien ; Tam VoVan ; NgoThiHanh CnNxbThanhNien ; nguyentruongcnnxbTN ; nguyenducbinh, bichngan ; Phan Van Hoang ; Le Hung Vong ; le ky thuong le ky thuong ; Le Khac Cuong KienThucNNay ; ngohuudoan ; voque_hue@yahoo.com.vn

  Sent: Thursday, July 24, 2008 6:26 AM
  Subject: Viec rac roi nho nhat nhung kha phien toai

  Kinh gui anh Nguyen Ton Nhan,
  (va anh Nguyen Hoa / Tcdt. Van chuong Viet; ban Tran Huu Dung / Van nghe TP.HCM)

  (Kinh gui kem: cac toa soan bao chi, nha xuat ban, cac nha nghien cuu …
  Kinh mong duoc quan tam. Xin cam on truoc)

  Anh Nguyen Ton Nhan quy men,

  Co mot viec rac roi nho mon thoi, nhung cung gay nhieu phien toai.

  Anh xem o phan dinh kem (attachment), nhung de xem day du thong tin hon, anh bam vao 4 links duoi day:

  http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-16

  http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khong-nen-tao-su-co-de-li-gian.htm

  http://cc.msnscache.com/cache.aspx?q=73680762509115&mkt=en-US&setlang=en-US&w=78def0d7,3242fdda&FORM=CVRE5

  ( https://txawriter.wordpress.com/category/khong-nen-vo-tinh-tao-su-co/ )

  Day la su+. co^’ ngoa`i y muon cua toi. Nguyen nhan la do ban Tran Huu Dung VN.TP.HCM. & anh Nguyen Hoa VCV.

  Anh vui long xac nhan cho moi nguoi cung biet (THONG TIN TOI TRINH BAY O CAC TRANG WEB VUA DAN LINKS TREN LA HOAN TOAN DUNG SU THAT).

  Thanh that cam on anh.

  Tran trong,
  Kinh thu,

  Tran Xuan An

  Web chinh (main web):
  http://tranxuanan.writer.googlepages.com
  & Cac web khac (others):
  http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com
  http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm
  Email:
  tranxuanan.writer@gmail.com
  tranxuanan_vn@yahoo.com
  Nha (house):
  71B Pham Van Hai
  Phuong 3, quan Tan Binh, TP.HCM.
  Dien thoai (phone): (08 ) 8453955 & 0908 803 908

  No virus found in this incoming message.
  Checked by AVG.
  Version: 7.5.526 / Virus Database: 270.5.5/1568 – Release Date: 7/23/2008 6:55 AM

  XEM THỦ BÚT PHIÊN DỊCH CỦA ANH NGUYỄN TÔN NHAN:

  Bấm vào đây

  XEM TRANG LIÊN QUAN:

  Bấm vào đây

  TRỞ VỀ TRANG 16 “BÀI MỚI – SÁCH MỚI – TIN TỨC MỚI” (WEBTGTXA.):

  Bấm vào đây

  24-7 HB8

 5. txawriter said

  BỔ SUNG NHỎ

  Thư xác nhận của anh Nguyễn Tôn Nhan được đưa lên web vào ngày: 24-7 HB8

  Bổ sung vào một câu ở phần “Vài lời của Trần Xuân An” (26-7 HB8):

  Điều quan trọng nhất: Trên tất cả, đó là danh dự, liêm sỉ của tôi — một người cầm bút –, và quyết tâm bảo vệ sự thật lịch sử không bao giờ suy suyển trong tôi.

  Thành thật cáo lỗi cùng quý người đọc.

  7 : 01, 26-7 HB8 ( 2008 )

 6. txawriter said

  PHÁT HÀNH & KÍNH BIẾU ẤN BẢN SÁCH

  27-7 HB8

  Kể từ 30-7 HB8 (2008), ngày ấn bản “Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” do Trần Xuân An biên soạn (tập hợp…) & khảo cứu, Nxb. Thanh Niên, quý 2 2008 [HB8] in ấn, đã xuất xưởng và phát hành đến nay, ngoài số bản sách kí gửi ở các hiệu sách & số bản sách “nhuận bút”, một số bản sách dành riêng cho việc tặng biếu đã được người biên khảo (TXA.) gửi đến: các ban chuyên trách (Ban Văn hoá – Tư tưởng Thành uỷ TP.HCM., Ban Khoa giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị, Ban Bảo tồn di tích lịch sử Quảng Trị…); các hội chuyên ngành (Viện Sử học — Việt Nam, Viện Nghiên cứu Hán – Nôm — Việt Nam, Viện Văn học — Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử — Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn TP.HCM., Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật tại TP.HCM., Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Trị, Hội Văn học – Nghệ thuật Thừa Thiên – Huế…); các toà soạn báo chí (Tạp chí Xưa & Nay, Tạp chí Huế Xưa & Nay, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, Tạp chí Kiến thức ngày nay, Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Cửa Việt, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Công an TP.HCM., Báo Sài Gòn giải phóng, Báo Pháp luật TP.HCM., Báo Người lao động TP.HCM., Báo Quảng Trị, Tuần báo Văn nghệ TP.HCM., Tuần báo Văn nghệ HNV.VN….); các nhà xuất bản (Nxb. Trẻ TP.HCM., Nxb. Văn nghệ TP.HCM., Nxb. Hội Nhà văn…), các thư viện (Thư viện quốc gia Việt Nam, Thư viện Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM., Thư viện Khoa học xã hội TP.HCM., Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM., Thư viện tỉnh Quảng Trị, Thư viện ĐHSP. Huế, Thư viện Trường CĐSP. Quảng Trị…); các nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà báo, văn nghệ sĩ … Trong đó, có nhiều nơi, nhiều người đã gửi thư phúc đáp, cảm ơn và bày tỏ niềm ủng hộ, khích lệ, động viên.

 7. txawriter said

  Các “biểu tượng” (hình tròn có mặt người với nhiều vẻ mặt khác nhau) xuất hiện trên đây không phải do ý muốn của WegTgTXA.

 8. txawriter said

  CHẮC CHẮN VIỆC NHẬN ĐỊNH… VỀ BẢN DỊCH CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN TÔN NHAN KHÔNG LÀM GIẢM UY TÍN, NGHÊ NGHIỆP CỦA ÔNG

  28-7 HB8

  Bổ sung vào tiểu mục “Sự cố trên Tạp chí VĂN CHƯƠNG VIỆT ( 12.7.2008 )”:

  Phản hồi của một số người đọc về bản dịch nghĩa hơn 20 bài thơ của Nguyễn Văn Tường (1824-1886) do nhà nghiên cứu, phiên dịch Hán văn Nguyễn Tôn Nhan thực hiện và điện thư xác nhận của ông. Trong những ngày qua, WebTgTXA. có nhận được những thông tin phản hồi với nội dung ấy. Tuy nhiên, vì quý trọng tình thân và tấm lòng của ông, WebTgTXA. đã rất dè dặt. Nhưng rồi, tự nghĩ, việc cho rằng một giáo sư bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt lúng túng, hiểu không chính xác một số thuật ngữ khoa học, bệnh lí, phương thức điều trị thuộc chuyên khoa huyết học hay chuyên khoa phổi, thì chắc chắn không vì thế mà làm giảm uy tín nghề nghiệp, tài năng của giáo sư bác sĩ răng hàm mặt đó, nên WebTgTXA. mạnh dạn tổng hợp, lược ghi lại như sau: Nhà nghiên cứu (Nnc.), dịch giả (Dg.) Nguyễn Tôn Nhan từ trước đến nay chỉ đi sâu vào lĩnh vực văn học, triết học cổ đại (có thể cả trung đại) Trung Hoa, chưa từng nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận đại, nhất là giai đoạn nửa sau thế kỉ mười chín (XIX), về các triều từ Tự Đức (ở ngôi: 1847-1883) đến Hàm Nghi (ở ngôi và xuất bôn: 1884-1888 ) cũng như bối cảnh địa lí Cao Bằng – Lạng Sơn – Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Ninh và kinh đô Huế cùng các vùng phụ cận; ông cũng không đi vào đề tài Nguyễn Văn Tường (1824-1886); do đó, trong việc phiên dịch ông đã có một số nhầm lẫn, sai lệch nhất định. Ngoài những nguyên nhân trên, còn có một nguyên nhân khác là Nnc., Dg. Nguyễn Tôn Nhan hầu như không quen thuộc với Hán văn Việt Nam trong các triều Tự Đức – Hàm Nghi. Đại để và vắn tắt là như vậy. (Xin vui lòng đối chiếu bản dịch nghĩa của Nnc. Nguyễn Tôn Nhan và bản dịch nghĩa đã được biên soạn lại của Trần Xuân An — bản biên soạn đã thể hiện đúng y như nhận định trên, mà khi biên soạn tôi đã nhận thấy –, và đã có sự hiệu đính thêm một vài điểm của ông Ngô Thời Đôn). Ngoài ra, phản hồi của người đọc còn cho rằng, không nên quá tin tưởng vào các điện thư (e-mail), đừng bao giờ coi điện thư là văn bản có giá trị xác tín như các văn bản có giá trị pháp lí khác, vì chúng có thể bị các tin tặc quậy phá (*). WebTgTXA. bèn rút ra kết luận: Chỉ bằng vào những trang thủ bút dịch nghĩa thơ Nguyễn Văn Tường — (thủ bút của nhà nghiên cứu, phiên dịch Nguyễn Tôn Nhan) — mà WebTgTXA. đã đưa lên mạng liên thông toàn cầu (internet), kết hợp với nhận định trên của người đọc, có thể suy ra, ông Trần Hữu Dũng (Tb.VNg.TP.HCM.) và ông Nguyễn Hoà (Tcđt. VCV.) đã hoàn toàn vô căn cứ khi gây ra sự cố ngày 12-7 HB8 ( 2008 ) trên Web Văn chương Việt (vannghesongcuulong. org). ———————————- (*) Tôi tin chắc điện thư anh Nguyễn Tôn Nhan đã gửi cho tôi để xác nhận nội dung như đã trình bày, vào ngày 24-7 HB8, là do anh ấy gõ phím và gửi qua Yahoo Mail (xem full header [phần đầu thư đầy đủ], mặc dù full header cũng có thể sai), vì trước khi đó, anh đã cùng tôi chuyện trò qua điện thoại, và sau đó, vào buổi chiều, cũng qua điện thoại, anh còn cho tôi biết là anh có gửi điện thư xác nhận như thế; chỉ có điều, tôi đề nghị anh gửi chung, gửi kèm với danh sách nhiều địa chỉ điện thư, nhưng không thấy anh gửi chung, gửi kèm như đề nghị (cũng có thể anh đã gửi, nhưng thiếu địa chỉ điện thư của tôi). Về lượng thông tin và chữ nghĩa trong điện thư của anh Nguyễn Tôn Nhan, có lẽ anh đã gõ phím bị sót chữ “chục” (vài chục, tức là khoảng trên dưới 20, có người hiểu là khoảng 20, 30; nhung chính xác là chỉ 21) và thiếu một dấu phẩy giữa 2 từ “nội dung”, “tác quyền” (”Tôi chưa bao giờ tham dự vào nội dung, tác quyền của bạn”).

 9. txawriter said

  29-7 HB8: Bổ sung vào tiểu mục “Sự cố trên Tạp chí VĂN CHƯƠNG VIỆT (12.7.2008)”:

  KHI XEM MẤY TẤM ẢNH TÔI VÀ TRẦN HỮU DŨNG (TP.HCM.) CHỤP CHUNG, HAY TẤM ẢNH TÔI CHỤP MỘT NHÓM NGƯỜI, TRONG ĐÓ CÓ NGUYỄN HOÀ (VCV.), QUA ĐIỆN THƯ (E-MAIL), CÓ NGƯỜI CHO RẰNG, CÓ MỘT SỰ TOA RẬP NÀO ĐÓ ĐỂ HÒNG TẠO TIẾNG VANG.

  TÔI KHÔNG BAO GIỜ NGU DỐT NHƯ VẬY.

  SỰ THẬT LÀ, TUY CHỤP CHUNG ẢNH HAY CHỤP ẢNH CHO NHAU, NHƯNG VẪN CÓ NHỮNG KẺ PHẢN PHÉ, CỐ TÌNH GÂY SỰ CỐ, KHIẾN TÔI VÀ NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN BỊ RẮC RỐI TRONG TÌNH HUỐNG HẠ CẤP (SO KÈ TÁC QUYỀN…), RỒI HỌ PHỦI TAY, VÔ TRÁCH NHIỆM.

  Một lần nữa, xin minh định, thực hiện trang này chỉ là việc bất đắc dĩ, chẳng đặng đừng mà WebTgTXA. phải gánh chịu. Nguyên nhân trực tiếp của sự cố là do Trần Hữu Dũng (TP.HCM.), Nguyễn Hoà (Tcđt. VCV.). Nguyên nhân thực sự của sự cố lại là những thế lực đen tối, bảo thủ…

  XIN NHẮC LẠI:

  “CÂY MUỐN LẶNG, GIÓ CHẲNG NGỪNG” !

  KHÔNG NÊN VÔ TÌNH (HAY CỐ TÌNH) TẠO SỰ CỐ, RƠI VÀO KẾ LI GIÁN, HẠ UY TÍN LẪN NHAU, DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG “NGỘ NHẬN”, THẬM CHÍ ĐÁNH TRÁO TÁC GIẢ – TÁC QUYỀN VỀ SAU

 10. txawriter said

  THƯ CỦA NHÀ GIÁO NGÔ VƯU
  (Trường PTTH. chuyên Quốc Học, Huế)
  29-07-2008 10:19 (Yahoo — Gmail)

  “… Cũng không ngờ văn nghệ sĩ lại tệ tình với nhau như thế. Âu cũng là một bài học. Công việc của mình thường không phải đối mặt với những hạng người như bạn nói. Một công trình khoa học tâm huyết, vô tư và đầy cống hiến như thế lại phải đối mặt với những thế lực đen tối, đê tiện. Làm khoa học khó lắm thay ! Nhưng cây ngay không sợ. Mình luôn cảm thông và ủng hộ bạn”.

  Ngô Vưu

 11. txawriter said

  TIẾP TỤC TRẢ LỜI NHÀ GIÁO NGÔ VƯU:

  ĐIỆN THƯ CỦA TRẦN HỮU DŨNG (CÔNG TÁC TẠI TUẦN BÁO VĂN NGHỆ TP.HCM.) GỬI TRẦN XUÂN AN SAU KHI BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN CHƯƠNG VIỆT ĐÃ ĐĂNG ĐƯỢC VÀI BA TIẾNG ĐỒNG HỒ VÀ TRẦN XUÂN AN ĐÃ GỌI ĐIỆN THOẠI, NHẮN TIN QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ĐỂ PHẢN HỒI, YÊU CẦU SỬA LẠI (HOẶC ĐÍNH CHÍNH) NGAY (TRƯỚC KHI CÁC HÃNG GOOGLE, YAHOO, MSN [LIVE] LƯU GIỮ BẰNG MÁY TỰ ĐỘNG). SO VỚI BẢN TRÊN VĂN CHƯƠNG VIỆT, BẢN NÀY CÓ KHÁC BIỆT MỘT SỐ CHỮ.

  ĐIỆN THƯ NÀY CHO THẤY TRẦN HỮU DŨNG CỐ TÌNH HIỂU SAI VỀ TÁC QUYỀN. TRẦN XUÂN AN KHÔNG SUY DIỄN CHÚT NÀO.

  THỰC SỰ LÀ KHÔNG CÓ BAN BIÊN SOẠN NÀO CẢ. TRẦN XUÂN AN ĐÃ LÀM TIẾP, LÀM TRỌN VẸN CUỐN SÁCH ĐÓ (Xem Trang 3 & Lời thưa đầu sách).

  WebTgTXA (29-7 HB8 [2008].

  Delivered-To: tranxuanan.writer@gmail.com
  Received: by 10.86.49.15 with SMTP id w15cs155558fgw;
  Sat, 12 Jul 2008 08:11:38 -0700 (PDT)
  Received: by 10.90.49.8 with SMTP id w8mr12773701agw.66.1215875496682;
  Sat, 12 Jul 2008 08:11:36 -0700 (PDT)
  Return-Path:
  Received: from web51110.mail.re2.yahoo.com (web51110.mail.re2.yahoo.com [206.190.39.131])
  by mx.google.com with SMTP id g3si2642810wra.2.2008.07.12.08.11.35;
  Sat, 12 Jul 2008 08:11:36 -0700 (PDT)
  Received-SPF: pass (google.com: domain of tranhuudungvannghe@yahoo.com designates 206.190.39.131 as permitted sender) client-ip=206.190.39.131;
  DomainKey-Status: good (test mode)
  Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of tranhuudungvannghe@yahoo.com designates 206.190.39.131 as permitted sender) smtp.mail=tranhuudungvannghe@yahoo.com; domainkeys=pass (test mode) header.From=tranhuudungvannghe@yahoo.com
  Received: (qmail 36896 invoked by uid 60001); 12 Jul 2008 15:11:35 -0000
  DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws;
  s=s1024; d=yahoo.com;
  h=Received:X-Mailer: Date:From:Subject:To:MIME-Version:Content-Type:Message-ID;
  b=j4zJ5NWA7PON/JJ333z18fTpUgDa0F0evWWzEnqmy Y44hN/Xh7QheEbMj1A77ZTrinBtQBtdhe XZVy1WSOLcUozQCIDkJht4nq8eGEQoa PU8RpCygMNyMpz830xRvSlldoIUAXUUb7TSrQMFTRM11GVQ0Bs2DnvjHLlVG1X7xdQ=;
  Received: from [123.21.23.168] by web51110.mail.re2.yahoo.com via HTTP; Sat, 12 Jul 2008 08:11:34 PDT
  X-Mailer: YahooMailWebService/0.7.218
  Date: Sat, 12 Jul 2008 08:11:34 -0700 (PDT)
  From: dung tran
  Subject: Thu Tran Huu Dung
  To: tranxuanan_vn@yahoo.com, An Tran Xuan
  MIME-Version: 1.0
  Content-Type: multipart/mixed; boundary=”0-1852341683-1215875494=:36621″
  Message-ID:

  –0-1852341683-1215875494=:36621
  Content-Type: multipart/alternative; boundary=”0-53986221-1215875494=:36621″

  –0-53986221-1215875494=:36621
  Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
  Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

  Gui Tran Xuan An,
  That ra chi la vai loi gioi thieu ve quyen sach cong phu cua Ban bien soan, de ban doc, cac nha nghien cuu tim doc, trao doi…
  Toi mail lai nguyen van bai nay, dinh chay vai hang tren Bao Van Nghe cho ban doc biet tim mua sach, neu ban ko dong y thi toi rut bai lai. That ra neu chinh xac khao luan thi bai viet VDSB cung chua dung tam…
  Chuc vui va khoe.
  Tran Huu Dung

  =0A=0A=0A
  –0-53986221-1215875494=:36621
  Content-Type: text/html; charset=us-ascii

  Gui Tran Xuan An,That ra chi la vai loi gioi thieu ve quyen sach cong phu cua Ban bien soan, de ban doc, cac nha nghien cuu tim doc, trao doi…Toi mail lai nguyen van bai  nay, dinh chay vai hang tren Bao Van Nghe cho ban doc biet tim mua sach, neu ban ko dong y thi toi rut bai lai. That ra neu chinh xac khao luan thi bai viet VDSB cung chua dung tam…Chuc vui va khoe.Tran Huu Dung

  –0-53986221-1215875494=:36621–
  –0-1852341683-1215875494=:36621
  Content-Type: application/msword; name=”=?utf-8?B?xJDhu41jIHPDoWNoTmdWVHVvbmcuZG9j?=”
  Content-Transfer-Encoding: base64
  Content-Disposition: attachment; filename=”=?utf-8?B?xJDhu41jIHPDoWNoTmdWVHVvbmcuZG9j?=”

  ……..

  –0-1852341683-1215875494=:36621–

  PHẦN ĐÍNH KÈM THEO ĐIỆN THƯ TRÊN:
  Đọc sách: Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 -1886) – Nghĩa khí của một nhà nho yêu nước.

  Cuốn Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng do Trần Xuân An biên soạn là một tư liệu quí dành cho bạn đọc muốn tìm hiểu về nhân vật chính trong phái chủ chiến triều đình Huế, vừa được NXB Thanh Niên ấn hành vào quí 2 năm 2008. Sách dày 462 trang gồm nhiều bài viết, khảo luận, phiên âm, dịch nghĩa, hiệu đính của các nhà nghiên cứu như Trần Viết Ngạc, Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển, Đoàn Quang Hưng, Võ Xuân Đàn, Nguyễn Tôn Nhan…
  Di cảo Thơ Nguyễn Văn Tường gồm 66 bài thơ chữ Hán viết từ năm 1869 đến năm 1876, thể hiện tấm lòng yêu nước, thương dân của một trí thức đang phải gánh vác trọng trách nặng nề trước hoàn cảnh đất nước gieo neo.
  Đọc tác phẩm này càng thấy ông Nguyễn Văn Tường là nhà nho hành động bộc lộ rõ nét qua các bài thơ tràn đầy nghĩa khí. Cuộc binh biến năm 1885 nổ ra tại kinh đô Huế. Vua Hàm Nghi được Tôn Thất Thuyết phò ra Tân Sở. Quan phụ chính Nguyễn Văn Tường, quan thượng thư Bộ Hộ Phạm Thuận Duật và ông Tôn Thất Đính, cha của Tôn Thất Thuyết, bị đày ra Côn Đảo, sau đó bị đày qua đảo Tahiti. Sau đó ông Nguyễn Văn Tường mất, thân xác được đưa về an táng tại quê nhà. Ông đúng là cây tùng, cây bách trong triều đình Huế lúc bấy giờ, dù khiêm tốn tự nhận mình là một cây xà nhỏ : Khẳng tác nhân gia tiểu giác lương (Xà nhỏ trong nhà cũng một cây). Ngoài ra người biên soạn Trần Xuân An còn đưa vào sách những sáng tác ngoài thi tập như Tự trào (câu đối), Điếu Bùi Viện…cùng nguyên tác thơ chữ Hán của ông Nguyễn Văn Tường để bạn đọc dễ dàng tham khảo.
  HỮU DŨNG

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: